Podium — Jrg. 7 (december 2017)

De editie is als PDF beschikbaar

04 Beatrice de Graaf: ‘Kennis maakt kinderen weerbaar in tijden van terrorisme’
De school kan helpen om onveiligheid terug te dringen, zegt terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Op een nieuwe mobiele website kunnen leraren antwoorden vinden op vragen van leerlingen.

08 Gaan we naar een claimcultuur?
Een verbod op apenkooien, procedures omdat een kind niet het onderwijs zou krijgen waar hij recht op heeft. Gaan we naar een claimcultuur in het onderwijs?

12 Hoge huizenprijzen
In de Randstad rijzen de koop- en huurprijzen de pan uit. Jonge gezinnen verlaten daarom de stad. Ook leerkrachten kunnen moeilijk betaalbare woonruimte vinden.

15 Voor goed onderwijs is veel meer geld nodig
De extra miljoenen die het nieuwe kabinet uittrekt voor een loonsverhoging en verlaging van de werkdruk zijn volstrekt niet toereikend.

17 De winst van pact voor het jonge kind
Betere ontwikkelingskansen, meer inclusie, minder doorverwijzingen en meer samenwerking: PACT maakt na ruim drie jaar de balans op.

20 ‘Besturen bepalen zelf wat onderwijskwaliteit is’
Wie verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit, moet weten wat kwaliteit ís en hoe hierop te sturen. Dat vraagt om een andere manier van denken. ‘We moeten zelf de regie pakken.’

23 Samenwerking politie en school
Politie en school werken samen bij kindermishandeling en geweld.

25 Aanvalsplan voor lerarentekort
Hoe maken we het beroep van leraar weer aantrekkelijk en houden we mensen vast? De strategie van de PO-Raad beoogt dat straks zo min mogelijk scholen met tekorten kampen.

28 ‘De cao po kan veel simpeler’
Po-bestuurder Johan van Knijff pleit voor een eenvoudigere cao. ‘Met minder regels en bureaucratie krijgt het onderwijs een kwaliteitsimpuls.’

Verder in dit nummer
11 Column René Kneyber
16 Drie vragen aan Albert Helder
30 Mijn gebouw