Podium — Jrg. 6 (voorjaar 2017)

De editie is als PDF beschikbaar

04 We zitten krap
Scholen hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het knelt, vooral bij de materiële instandhouding en de onderwijsachterstandsgelden.

07 Te weinig geld of verkeerde uitgaven?
Dankzij de lumpsumfinaniering mogen schoolbesturen zelf bepalen welk bedrag ze aan welk doel besteden, als de eindopbrengsten maar voldoende zijn. Maar laatst meldde een krant dat scholen de gasrekening betalen uit de salarispot. En volgens de SP verdwijnt onderwijsgeld in een ‘zwart gat’. Hoe zit het nu? Een aantal feiten over financiering op een rij.

10 100 jaar vrijheid van onderwijs
Artikel 23 is jarig. Al een eeuw lang heeft Nederland een grondwet waarin de regering haar zorg voor het onderwijs benoemt, en tegelijkertijd de vrijheid van onderwijs waarborgt.

15 Zoeken naar goede vorm voor burgerschapsonderwijs
Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de school als het gaat om burgerschap? ‘Ouders en school moeten samen optrekken zodat het kind één goede gids krijgt voor het vormen van eigen opvattingen.’

18 De academisch opgeleide leerkracht
Naast de academische pabo komt er nu ook een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Wat is de meerwaarde van een academisch opgeleide leerkracht en hoe worden studenten toegerust om aan die verwachtingen te voldoen?

24 Gezocht: leverancier met lef
De huidige leerlingvolgsystemen zijn niet flexibel genoeg voor het speciaal onderwijs. Bestuurder Hennie Loeffen diende een versnellingsvraag in bij de PO-Raad om marktpartijen ui te nodigen een leerlingvolgsysteem op maat te maken.

Verder in dit nummer:
09 Column Peter Bolink
22 Publicaties van de PO-Raad
23 Mijn Plein
26 Huisvestingsnieuws
27 Drie Vragen Aan Hugo de Jonge
28 Congres PO-Raad