Podium — Jrg. 6 (najaar 2016)

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 ICT op school: Zet de volgende stap
Ga binnen uw organisatie het gesprek aan over hoe ICT het onderwijs kan versterken, en innoveer vanuit de eigen visie op onderwijs.

07 De marktpartijen: uw bondgenoot
Geef de marktpartijen een helder inzicht in de ontwikkelingen en behoeftes binnen scholen. Zo kan worden gewerkt aan oplossingen voor ICT- of leeruitdagingen.

08 Versnellingsvragen
De Rijdende School wilde meer inzicht krijgen in de voortgang van leerlingen. Deze versnellingsvraag leidde al tot heel concrete resultaten, die ook voor reguliere scholen van waarde kunnen zijn.

11 De bovenschoolse ICT’er
Lees hoe deze functionaris zich ontwikkelde van hobbyist tot ICT-deskundige.

12 Dit verwacht ik in 2025
Een leerling, leerkracht, directeur, directeur-bestuurder en de directeur primair onderwijs van OCW vertellen hoe zij de toekomst zien met ICT op school.

14 De evolutie van de leermiddelenmarkt
Het primair onderwijs, uitgeverijen en leveranciers weten elkaar steeds beter te vinden bij de ontwikkeling van digitale leermiddelen.

17 Samen vooruit
In welke fase bevindt u zich met de implementatie van ICT? Dan zijn dit de te nemen stappen.

18 Ondersteuningsaanbod
Het ondersteuningsaanbod van PO-raad en Kennisnet in beeld gebracht op een uitneembare poster.

20 Zo bewaakt u de privacy
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om gegevens van uw leerlingen te beschermen.

21 Column
Leerkracht Bart Streefland: ‘ICT helpt leerlingen om successen te behalen.’

22 Maya-spel maken in de cloud
In Friesland gaan hoogbegaafde leerlingen een dag per week naar een andere school. Een eigen leeromgeving in de cloud verbindt dit Comperio College met hun reguliere basisschool en thuis.

25 Doorbraakproject onderwijs en ICT
In schooljaar 2014/15 startte dit project van PO-raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ. Doel: het wegnemen van obstakels voor een optimale toepassing van ICT in het onderwijs.

28 Ouders kijken graag mee
Ouders willen graag langs digitale weg op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind. In de praktijk gebeurt dat echter nog nauwelijks.

31 Onderzoek helpt scholen verder
Veel basisscholen hebben behoefte aan bewijs om hun ICT-keuzes te onderbouwen. Onderzoeken en publicaties kunnen hen daarbij goed op weg helpen.

34 ICT-puzzel
De ICT-puzzel helpt om binnen uw bestuur gestructureerd het gesprek aan te gaan over een verantwoorde en doordachte inzet van ICT binnen uw onderwijs.