Podium — Jrg. 6 (december 2016)

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Welke partijen pakken onze speerpunten op?
Hoe denken de politieke partijen over de ambities van de PO-Raad voor de komende vier jaar?

10 Simone Walvisch en Rob Kerstens kruisen de degens
Simone Walvisch neemt in januari afscheid als vicevoorzitter. Podium interviewde haar samen met oude bekende Rob Kerstens, scheidend directeur-generaal van DUO.

14 Open brief schoolbestuurder over bureaucratie
Frans Cornet, directeur-bestuurder van Amstelwijs, stuurt een open brief aan staatssecretaris Sander Dekker.

16 ‘Maak lerarenvak aantrekkelijker’
Nu de pabo minder leerkrachten aflevert, wil de PO-Raad nieuwe groepen hoger opgeleiden aantrekken. Wat meewerkt: het lerarenvak is analytischer geworden.

20 Het nieuwe inspectietoezicht
Een inspectie op afstand, als kritische vriend van het schoolbestuur: het nieuwe toezicht in een notendop. De eerste schoolbesturen zijn ermee aan de slag.

26 Onderwijs aan nieuwkomers
Het leerlingenaantal in azc-scholen fluctueert sterk. Dat vraagt om goede afstemming tussen COA en besturen. Er wordt ook hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit.

29 Goed bestuur
Beleidsadviseur Anje-Margreet Woltjer neemt afscheid. ‘Het urgentiebesef om te professionaliseren is nu veel meer aanwezig in de sector.’

30 Een onderzoekende houding
Academische opleidingsscholen willen door onderzoek de kwaliteit van het onderwijs structureel verbeteren.

32 Spel: Bron van leren
Jonge kinderen moeten kunnen spelen, maar ze zijn gebaat bij meer dan alleen vrij spel.

34 Kunst en cultuur zijn voor iedereen
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs volgens Sanne Scholten, directeur van het LKCA.

35 Nieuwe leden Algemeen Bestuur
Maak kennis met onze nieuwe AB-leden.