Podium — Jrg. 5 (voorjaar 2016)

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 ‘Samen werken aan verdraagzaamheid’
De samenleving verhardt. Het recht op vrije meningsuiting lijkt verworden tot het recht om te kwetsen. Kunnen we hier niet nadrukkelijker iets tegen doen?, vraagt vicevoorzitter Simone Walvisch zich af. ‘Laten we dit als leden van de PO-Raad samen oppakken.’

07 Preventie verdient urgentie
Scholen zijn wettelijk verplicht om een sociaal veilig klimaat te bieden. Is schoolveiligheid teruggebracht tot een afvinklijstje?

10 Middel tegen radicalisering
Een klimaat waarin normen en waarden bespreekbaar zijn, helpt tegen ongewenst gedrag, én tegen radicalisering.

12 ‘Meerwaarde IKC steeds beter zichtbaar’
IKC De Wieken in Nijmegen investeert in de ontwikkeling van álle kinderen en is een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen.

15 Column van Stephan Sanders

16 Bestuurlijke visitatie
Bestuurders leren van de frisse blik van buiten.

18 Huisvestingsnieuws

19 Drie Vragen Aan… Anko van Hoepen

20 Een uitdagende klus
Het onderwijs aan kinderen van asielzoekers stuit nog op een aantal knelpunten.

22 Wat brengt het congres 2016?

24 Passend onderwijs
Miep van Hees, projectleider visietraject passend onderwijs, over de huidige stand van zaken.

26 Kennis delen

27 Mijn gebouw

28 De kern van het leraarschap
Strategisch scholingsbeleid helpt de leraar om basis- en vakbekwaam te worden.

30 Goed bestuur krijgt langzaam ‘smoel’
De monitorcommissie Goed bestuur initieerde een onderzoek onder alle po-schoolbesturen.