Podium — Jrg. 5 (december 2015)

Deze editie is als pdf beschikbaar

04 De Verrekijker: een school voor vluchtelingenkinderen
Steeds meer basisscholen ontvangen kinderen van vluchtelingen. Zij moeten zoeken naar de juiste aanpak, want deze leerlingen komen met een bepaalde bagage binnen en spreken geen Nederlands. Podium bezocht de Verrekijker in Katwijk, een basisschool die uitsluitend vluchtelingenkinderen heeft.

08 Mijn PO-Raad: extra service voor leden
Mijn PO-Raad is een plek waar school- bestuurders informatie uitwisselen en waar zij dienstverleners met korting en extra aanbod van de PO-Raad vinden. Dit afgeschermde onderdeel van de website is afgelopen zomer gelanceerd en is alleen toegankelijk voor leden. Bijna 2.000 school- bestuurders en medewerkers van aangesloten schoolbesturen hebben de portal al bezocht.

10 Micha de Winter: ‘Burgerschap laat zich niet in een lesje vertalen’
Burgerschap moet de bodem zijn onder iedere school. Niet alleen omdat het een verplicht programmaonderdeel is, maar vooral omdat de school onze publieke opvoedingsinstantie is, vindt hoogleraar pedagogiek Micha de Winter.

13 Column van Stephan Sanders

14 Kindcentra 2020: één dak, één visie, meer kansen
Eigentijds onderwijs, flexibele kinderopvang, op hetzelfde adres sport, cultuur en muziek, en dat alles met dezelfde pedagogische benadering: het kindcentrum rukt op. De Regiegroep Kindcentra 2020 werkt toe naar hechte, eigentijdse centra waar kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen.

17 Mijn plein: het schoolplein van De Meander in Assendelft

18 Rinda den Besten en Simone Walvisch: ‘We hebben goede kaarten in handen’
2015 was een jaar van doorpakken. In 2014 is het bestuursakkoord getekend en is er een nieuwe cao gekomen. 2015 was het jaar van de uitvoering. Scholen en schoolbesturen zijn hard bezig om het primair onderwijs verder te ontwikkelen. De PO-Raad doet haar uiterste best om hen te stimuleren en te ondersteunen.

21 Huisvestingsnieuws

22 Drie vragen aan… Leraar van het jaar 2015 Wouter Siebers en Nanne

23 Vensters PO verovert langzamerhand terrein

25 Speciaal onderwijs ontwikkelt kwaliteitsnorm
Bij veel so-scholen staat een kwaliteitsmanagementsysteem nog in de kinderschoenen. De eerste gecertificeerde scholen volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) zijn enthousiast over dit door de branche zelf ontwikkelde normkader. ‘We steken nu vaker de thermometer in de organisatie. Kwaliteit wordt iets van het hele team.’