Podium — Extra editie: Passend Onderwijs

6 `Je moet het gewoon doen’

Passend onderwijs: voor sommige scholen een opgave die als een donkere wolk boven de directie- en koffiekamer hangt. Dat geldt niet voor de christelijke basisschool Remmelt Booy in het Groningse Doezum. Daar zijn ze gewoon begonnen.

12 Expertise biedt overlevingskansen

Duizenden banen verdwijnen in het speciaal onderwijs; slecht nieuws voor de betrokken mensen en hun scholen. Hoe zorg je dat hun expertise zoveel mogelijk

behouden blijft?

18 Kwaliteit en veiligheid

Hoe zorg je dat de onderwijskwaliteit en veiligheid van leerlingen en leerkrachten ook na de invoering van Passend onderwijs zoveel mogelijk in stand blijven? Twee onderwijsbestuurders uit het so zien kansen in een nauwere samenwerking met het regulier onderwijs.

24 Welke school gaat het worden?

Besturen beslissen op welke school een kind met een `ondersteuningsvraag’ wordt geplaatst. Hoe ver gaat die beslissingsbevoegdheid? En hebben ouders daarover nog iets te zeggen? Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens en deskundigen van de Commissie Gelijke Behandeling en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad aan het woord.

30 Op elkaar aangewezen

Volgens de wet Passend Onderwijs moeten scholen per 1 augustus aanstaande in grotere samenwerkingsverbanden gaan samenwerken. Aan de hand van het ondersteuningsplan zullen zij samen met gemeenten de hulpverlening aan kinderen en gezinnen gaan vormgeven. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Maar de betrokkenen zien ook kansen.