Podium — extra editie (januari 2015)

Deze editie is als PDF beschikbaar

2 ‘We krijgen het vertrouwen, dat zullen we waarmaken’
Het Bestuursakkoord Primair Onderwijs bouwt goed voort op de
ontwikkelingen die al in de sector in gang zijn gezet. Een mooi
resultaat, vindt voorzitter Rinda den Besten. Er zijn goede,
inhoudelijke afspraken gemaakt over vier actielijnen.

4 Een gemeenschappelijke filosofie
De gesprekken tussen de PO-Raad en OCW zijn gevoerd vanuit een
gemeenschappelijke kijk op belangrijke vragen over het onderwijs.
Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker legt uit wat hij van de
sector PO verwacht.

6 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Er is een doorbraak in de ICT-voorziening en in het gebruik van digitale
leermiddelen nodig. In het Bestuursakkoord is afgesproken dat scholen
en besturen ondersteund worden om de stap naar digitaal te zetten.

10 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Een goede, planmatige cyclus van kwaliteitszorg is doorslaggevend
bij goed sturen op onderwijskwaliteit. Analyse van opbrengsten alleen
is niet genoeg. We zijn toe aan een volgende stap.

14 Professionele scholen
Er valt veel kwaliteitswinst te behalen, als startende leraren goed
begeleid worden. Daarnaast leidt individuele professionele ontwikkeling
van leraren tot een bundeling van kennis en vaardigheden in het
schoolteam.

20 Doorgaande ontwikkellijnen
Leren doe je niet alleen in de schoolbankjes. Door slimme verbindingen
te leggen met de omgeving van de school kunnen scholen sporten,
bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren. En een doorgaande lijn
VVE-PO en PO-VO stelt het leren van kinderen centraal.

26 Gesprekken tussen de gemeente, het onderwijs en de zorg
Het onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen: het gaat ook over
opvoeding en ontwikkeling. Bovendien heeft een school ook een functie
in de buurt of het dorp. Een gesprek met Leonard Geluk over
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

28 Bestuursakkoord en financiƫn
Met het bestuursakkoord is in totaal een bedrag gemoeid van 444 miljoen euro. Daarvan is 286 miljoen euro ‘nieuw geld’.