PO Management — Jrg. 7 (november 2020) nr. 15

Boeken
50 PO Boeken

Columns
13 Klaas Bellinga: Door leren meer werkplezier
41 Herman Langhorst: Begaafd

Didactiek
22  Inclusief onderwijs, de stip op de horizon
28  Onderzoekend en ontwerpend leren in het doe-lab

Kwaliteit
32  Waarderend onderzoeken geeft grip op kwaliteit
46  Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op kleuteronderwijs?

Management
10 Juist nú het schoolleidersvak op de kaart zetten
19 Schoolleiders aan het woord: Wat heeft het onderwijs geleerd van de coronacrisis?
36 Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen?

Onderwijs & motivatie
06 CBS De Ark: verrijking voor álle kinderen

Onderwijs & ICT
25 Lessen uit de lockdown

Professionalisering
42 De PDCA-cyclus van nascholing