PO Management — Jrg. 6 (april 2019) nr. 12

Boeken
66 
PO Boeken

Columns
11
 Ursie Lambrechts: Gesprek op voeten
17 Klaas Bellinga: Implementeren is verbinden
23 Erno Mijland: Klimaatmars
65 Herman Langhorst: Werkdruk

Didactiek
31 
Heeft differentiëren zin? (deel 2)
43 Van Plusklas naar Klusklas

Kwaliteit
58
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig

Management
18
Werkdrukgeld gaat vooral naar extra handen
24 Arjan Baak zet met vakleerkracht school in beweging
27 Schoolleiders aan het woord: welk punt geven schoolleiders het schoolleidersregister?
53 Regionaal Transfercentrum Transvita: ‘We maken de route naar het onderwijs voor kansrijke mensen zo gemakkelijk mogelijk’
56 Andy Hargreaves verbindt vriend en vijand

Onderwijs en motivatie
14 
Verbeterde meldcode kindermishandeling vraagt om actie van scholen
39 Kinderrechten als basis van burgerschapsonderwijs

Professionalisering
12 
Leer meer over de mindsettheorie van Carol Dweck zelf
50 Talent beter begeleiden

Rekenen
06 
Hoogleraar Anna Bosman over de meester met de bal