PO Management — Jrg. 5 (november 2018) nr. 11

06 Alette Baartmans: ‘Regel je leven’

11 Klaas Bellinga: De basis op orde

12 Learn Like a Champion: ‘Leren op elk niveau in de school’

14 Help! Onze school gaat sluiten!

17 Schoolleiders aan het woord: het nijpende tekort aan leerkrachten

20 James Nottingham: ‘Van uitdagend leren naar een growth mindset’

22 CAO PO: een proces van ons allemaal

26 Juf Bianca: ‘Kleuteronderwijs mag meer aandacht krijgen van managementteams’

29 Kindgericht onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van kinderen

35 Erno Mijland: Verbindend leiderschap

36 De flexibele collegezalen van Nyenrode

38 NOT 2019: ‘Voor beter onderwijs’

42 Fred van den Eerenbeemt: ‘Met een growth mindset komt ieder kind tot leren’

46 Plaats denkkaders John Hattie top of mind

48 De flexibele school

50 INNOVO Academie: ‘Eigenaarschap door permanente educatie’

55 Ursie Lambrechts: Wildcard

57 Heeft differentiëren zin?

63 Herman Langhorst: Recht op …

65 Doe mee! Onderzoek naar de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs

66 PO Boeken