PO Management — Jrg. 2 (november 2015) nr. 5

06 Marrit Steenbergen koppelt talent aan discipline
08 Dr. Annemieke Mol Lous: ‘met kleine pasjes en grote stap vooruit naar Passend Onderwijs’
13 het Register groeit en bloeit [Column]
Ursie Lambrechts
14 Samen kijken, meer zien, beter beslissen
18 De financieel gezonde school
23 OnderwijsTopTalentPrijs 2015
24 De gelukkige basisschooldirecteur
28 Nieuwe Media, natuurlijke brug tussen formeel en informeel leren
31 Twinkelende ogen [Column]
Erno Mijland
32 Begeleiding door leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen
34 Werken met een toezichtkader vanuit een Rijnlands perspectief
42 Marja van Bijsterveldts passie voor taal
45 E-learning: het draait om de didactiek
46 Marzano Research: ‘Focus op professie’
50 Muziek maakt mensen slimmer
55 Instructieonafhankelijk? Weg ermee! [Column]
Eleonoor van Gerven
56 EducatieMaster: vakliteratuur binnen handbereik
59 IRIS Connect houdt leerkracht spiegel voor
62 Cadenza Onderwijsconsult stelt de professional in de lead
65 PR en schoolmarketing steeds belangrijker
69 Duurzaamheid en wildplassen [Column]
Herman Langhorst
70 Basisschool en multifunctioneel, duurzaam gebouw
74 Professor Jelle Jolles (VU): ‘Creativiteit is te leren’
78 Linda Lambrechts: ‘Mijn dromen zijn mijn geloof’
80 KindVak 2016
83 Onderzoeken & ontwerpen met jonge kinderen in Li La Land
87 Boekrecensie: Klassenkracht: ‘met RESPECT voor de klas’
88 Maak je als leerkracht als verschil?
90 PO Boeken