Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 4 (september 2016) nr. 1

06 “Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs”
We vroegen twee experts, Monique Baan en Bert Wienen waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

14 Regie versterken in het onderwijs: een basishouding
Het gaat er niet om leerlingen die zich bijzonder ontwikkelen op een andere manier te behandelen, het gaat erom de relatie bewuster in te zetten. Leerkrachten kunnen dat. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat leerkrachten juist bij die leerlingen die extra aandacht nodig hebben en veel van hen vragen, geneigd zijn hen minder enthousiast te begroeten of uit het zicht van deze leerling instructie te geven.

24 Kindgericht onderwijs: wat wil ik later worden?
Basisschoolproject Zikke wil naast de cognitieve insteek van het basisonderwijs alvast ruimte maken voor de innerlijke motivatie van de leerling. Zo wordt de leerling op jonge leeftijd al beter voorbereid op wat hij in de toekomst wil.

En verder:

04 Actueel

05 Redactioneel

10 Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs

17 Juridisch

18 Zorg kan kennis over ontwikkeling van kind overdragen op onderwijs

22 Onderwijsvernieuwing in beeld

27 Checklist

28 Infographic: Bekostiging

30 ‘Gewoon normaal en veel leren’

34 Media

36 Leergesprekken; waar, hoe en wat

39 Checklist

40 Agenda