PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (december 2014) nr. 82

 Accentnummer over kinderrechten

3  REDACTIONEEL

6  Paulien Bom
INTERVIEW
Bas Levering
De verwachtingen van sommige ouders zijn zo hooggespannen dat ze hun kinderen de kans ontnemen om kind te zijn. Paulien Bom sprak met acht kinderen van idealisten en nam hun verhalen op in haar boek Bevlogen & belast. Bas Levering sprak met de auteur.

13  Doelen bereikt, hulpverlening geslaagd?
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Helaas gaat het niet altijd goed met wat we in de hulpverlening willen bereiken. Dat dwingt ons altijd om te kijken naar wat er beter kan. In deze situatie is de conclusie dat Ruben veel geleerd heeft, maar dat hij dat alleen kon toepassen vanuit de beschermende omgeving die om hem heen was gebouwd. De logica dat we de hulp kunnen stoppen als het goed gaat, gaat niet altijd op.

14  Radicalisering, een appel aan pedagogen
PEDAGOGIEK
Stijn Sieckelinck
Wat moeten we als pedagogen aan met het probleem van de radicalisering onder islamitische jongeren?

19  Onaangepast
COLUMN
Daphne Clement

20  Een helder tegenover
PEDAGOGIEK
Henk Galenkamp
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek. Sommige kinderen zijn onveilig gehecht. Wat kunnen we deze beschadigde kinderen bieden zodat ze zich alsnog gezond kunnen ontwikkelen?

24  Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

26  Vijfentwintig jaar Kinderrechtenverdrag
Ido Weijers
In November bestond het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 25 jaar. Het verdrag heft grote betekenis voor de verhoudingen tussen ouders, kinderen en overheid.

28  Het recht om bij je ouders op te groeien
KINDERRECHTEN
Joost Huijer
Een kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Joost Huijer bespreekt een aantal vragen bij de invoering van de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen per 1 januari 2015.

32  Ouders en verantwoordelijkheid
KINDERRECHTEN
Kristien Hepping
Een bal door de ruit, een bushokje aan diggelen… Als dit is veroorzaakt door een minderjarige, wie draait er dan voor de schade op?

35  Online kwetsbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking
GENERATIE M
Tijdens een expertmeeting over de online risico’s voor jongeren met een licht verstandelijk beperking (LVB) bleek dat jeugdprofessionals die met deze groep werken, dagelijks veel dingen meemaken waarmee ze niet goed overweg kunnen. Van sexting tot oplichting. Het vraagt meer om deze groep goed te begeleiden, terwijl veel jeugdprofessionals in deze sector juist minder weten.

36  Het recht van jeugdige verdachten
KINDERRECHTEN
Stephanie Rap
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden in alle zaken die hen aangaan. Ook jongeren die voor de kinderrechter moeten verschijnen.

41  Kinderen leren kennen met (projectieve) verhalen
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

42  Het beslissende boek
Wilma Meijer
Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven verandert. In de rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lazing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.

45  MIEREN
Ton Notten

46  Ingestroomd en afgeknapt
Warm aanbevolen

49  iPiP
– Ontzettend goed gedaan!
– Begeleiden met inzicht

51  Agenda + Volgende keer + Service