PIP* pedagogiek in praktijk — (september 2020) nr. 116

06 Interview Hanneke de Ridder
Bas Levering
‘Van meet af aan hebben we heel goed naar de ouders en de kinderen geluisterd Dr. Hanneke de Ridder is directeur ontwikkelingsgerichte zorg van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Raad van Bestuur van Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). Bas Levering kon voor een interview in deze coronaperiode niet in het bijzondere ziekenhuis terecht. Maar ook bij haar thuis wist ze een levendig beeld te schetsen van de bijzondere aanpak in het boeiende gebouw.

12 Pedagogiek: ADHD en onderwijs
Laura Batstra en Jeannette Doornenbal
De opvoedingsomgeving versterken: een decennium Druk & Dwars.

16 Praktijk: ADHD en onderwijs
Henriëtte Pauwels en Maruschka Sluiter
Druk en dwars gedrag? Versterk ouders en professionals!

22 Praktijk: accent ADHD en onderwijs
Marc Conradi en Elin Hondebrink
Klassenfeestjes: een feestelijke manier om sociale uitsluiting tegen te gaan

30 Onderzoek – Conflictscheidingen en samenwerking
Astrid Altena, Margriet Braun en Nicole Ketelaar
Over de bestanddelen voor een effectieve ketenaanpak bij conflictscheidingen. 

36 Longread Hoe gaat het met de peers?
Daphne van de Bongardt & Peer Relations Researchers netwerk
Over adolescenten en hun relaties met leeftijdgenoten in tijden van COVID-19. 

44 Praktijk: bezige burgers, actieve professionals
Marije Kesselring en Saskia Wijsbroek
Samen leren in de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden. 

En verder..

03 Redactioneel
21 Kijk op de ander
26 De casus
27 iPiP
28 Kunststukjes
35 Generatie M
42 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
43 Koops over onderzoek
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + volgende keer + Service
52 Opvoeden op school