PIP* pedagogiek in praktijk — (juni 2021) nr. 121

06 Interview: Laurens Ham: ‘De millennials hebben een joekel van een probleem’
Bas Levering
Neerlandicus Laurens Ham schreef Op de vuist. Vijftig jaar politiek en protestliedjes in Nederland. Protestliedjes worden in de studie opgevat als katalysatoren van maatschappelijke veranderingen. Bas Levering, die zich al langer zorgen maakt over het uitblijven van het protest onder de huidige jeugd, ging bij de auteur te rade

12 Montessorionderwijs vanuit een traditie vernieuwen
Jaap de Brouwer, Patrick Sins en Hélène Leenders
Hoe kunnen we spreken over vernieuwing bij een onderwijsconcept dat al honderd jaar bestaat? Vorig jaar was het honderdvijftig jaar geleden dat de Italiaanse onderwijsvernieuwer Maria Montessori geboren werd. Haar idee dat kinderen zich niet laten ontwikkelen – maar dat vooral zelf doen – was vooruitstrevend en succesvol. Wereldwijd zijn er meer dan twintigduizend montessorischolen die werken aan de verwezenlijking van haar pedagogiek. Dit maakt de traditie een kracht. Daarnaast bieden inzichten uit praktijkgericht onderwijsonderzoek mogelijkheden om die traditie te vernieuwen. In deze bijdrage laten we zien hoe onderzoek naar zelfregulerend leren bijdraagt aan de verbetering van het montessorionderwijs.

18 Onderzoek : Iedereen mag meedoen met sociale media
Peter Nikken en Svenja Büttner
Hoe gaan jongeren met een licht verstandelijke beperking om met sociale media en hebben zij hierbij behoefte aan begeleiding? Onderzoek hiernaar leverde een belangrijk nieuw inzicht op: die behoefte is er zeker, maar de jongeren durven er hun begeleiders vaak niet om te vragen. Ze zij n bang om niet begrepen te worden of verwachten represailles wanneer er online dingen zijn misgegaan.

28 Kinderen met een beperking
Wouter Pols
De Japanse pedagoog Chizuko Fujita schreef een bijzonder boek over de pedagogische benadering van kinderen met een beperking. Centraal in het boek staat de fenomenologische houding, waarbij ze haar theoretische kennis ‘tussen haakjes’ zet en kinderen zo onbevangen mogelijk tegemoet probeert te treden.

34 Een gemengd onthaal
Nelleke Bakker
Interlandelijke adoptie is voorlopig opgeschort. Dit tot ontsteltenis van betrokkenen. Een rapport constateerde zoveel ernstige misstanden dat dit onvermijdelijk was. Maar hoe nu verder? De meningen daarover zijn verdeeld. Zo ook de reacties op het ontluisterende rapport. Staan corruptiebestrijders, die op onrecht jagen, hier tegenover pedagogen met hun focus op ontwikkelingskansen?

40 De brugfunctionaris
Cees Grol
De opkomst van het fenomeen brugfunctionaris ter bevordering van de alom gezochte samenwerking tussen ouders, leerlingen en team is een interessante ontwikkeling die vraagt om nader onderzocht te worden. Om die reden verzamelde Cees Grol verhalen van professionals over hun ervaringen met de dagelijkse praktijk van de brugfunctionaris.

Rubrieken

03 Redactioneel
17 De casus
23 Generatie M
24 Kunststukjes
26 iPiP 33 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
39 Koops over onderzoek
45 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Opvoeden op school