PIP* pedagogiek in praktijk — (juni 2020) nr. 115

06 Interview — Antoinette Crawfurd-Smit
Bas Levering
‘Wat er achter dat beeldscherm gebeurt, dat is de grote vraag’. Antoinette Crawfurd-Smit is directeur van openbare basisschool Het Zand in Leidsche Rijn. Aan het begin van de meivakantie kijkt ze – na zes weken schoolsluiting – in gesprek met Bas Levering terug op die eerste periode van de coronacrisis.

14 Pedagogiek — Thuisonderwijs
Natascha Notten
De coronacrisis legt zwakke plekken in onze samenleving bloot. Het al dan niet kunnen bieden van thuisonderwijs is er daar een van

22 Onderzoek — Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
Bert Wienen
Hoe moeten onderwijs en jeugdhulp samenwerken – en welke factoren helpen daarbij – zodat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien? Onderzoek hiernaar leverde zes belangrijke adviezen op voor de samenwerkende leraren, hulpverleners en ouders.

28 Onderzoek — Groepsgerichte opvoedingsondersteuning
Jacoline van der Slot en Annelies Kassenberg

Wat zijn de werkzame factoren van groepsgerichte opvoedingsondersteuning? Ervaringen van ouders, vrijwilligers en professionals.

34 Achtergrond — Sociale veiligheid op scholen 
Henk de Vos
De vormgeving van ons onderwijs draagt niet bij aan de sociale veiligheid. Een pleidooi  voor kleinere scholen en leeftijdsgemengde groepen.

40 Biografie — Johannes Henricus Nieuwold (1737-1812)
Armand Heijnen
Deze predikant maakte zich sterk voor verbetering van het leesonderwijs, en verwierf daarmee de bijnaam ‘de Pestalozzi van Nederland.’

En verder…

03 Redactioneel

12 Nieuw! Kunststukjes

18 De inspirerende roman

21 Kijk op de ander

27 iPiP

32 De casus

33 Generatie M

39 Vergeten woorden, vergeten praktijken?

45 Koops over onderzoek

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + volgende keer + Service

52 Opvoeden op school