PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 8 (oktober 2002) Nr. 9

6 Emotionele intelligentie
Trainingen EQ in het voortgezet onderwijs
Henk Galenkamp

10 ‘Domme kinderen bestaan niet’
Interview met Jeannette Vos
Bas Levering

14 Kind en … Rouw
Riet Fiddelaers-Jaspers

18 Bij elkaar blijven voor de kinderen?
Liesbetn Smulders-Groenhuijsen

24 Fair play in de jeugdsport
Albert Buisman

32 Oplossingsgericht werken

Karel Buitinga, Jos Kienhuis, Piet Rademakers, JosŽ de Ruyter

VASTE RUBRIEKEN

4 i-PIP

17 STOPLAP
Bas Levering

28 KIND EN BOEK
Margriet Chorus

29 DE GEHEIME WERELD VAN KINDEREN

30 PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

37 OP SCHRIFT

38 BIOGRAFIE

Janusz Korczak, de Pools-Joodse pedagoog, 1878-1942

43 DOWN & OUT
Peter van der Doef

44 DE PERIFERIE
De kinderfysiotherapeut
F.J.C. Kooijmans

46 i-BvP

47 AGENDA

Inlegvel:
Morgen niet meer
– Amsterdam RAI – woensdag 20 november 2002
Manifestatie & symposium tegen kindermishandeling op de Internationale dag van de rechten van het kind.
– Programma
– Aanmeldingsbon
Info: Logacom, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam – (020)3203364