PIP* pedagogiek in praktijk — (september 2019) nr. 110

03 Redactioneel

06 Interview: Doret de Ruyter
Bas Levering
‘Het humanisme heeft als voordeel dat het in een seculiere samenleving als het ware hét geloof is’. Vijftien jaar werkte ze als hoogleraar theoretische pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op 38 mei 2019 hield ze haar inaugurele rede als hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht onder de titel De betekenis van educatie. Een bijdrage aan menselijke factoren in een diverse samenleving. Bas Levering sprak met prof. dr. Doret de Ruyter.

12 Film

14 Onderzoek: De sexy avonturen van jongeren op sociale media
Marijke Naezer
Hoe gaan jongeren om met seksualiteit op sociale media? Uit de pers en uit onderzoek komt vaak een negatief beeld naar voren. Onderzoek onder jongeren zelf leverde een genuanceerder beeld op.

19 Kijk op de ander

20 Onderzoek: Hart voor jeugd?
Bregje Spaans en Loes Houweling
Jeugd- en gezinsprofessionals doen hun werk vanuit hun hart. Dit lijkt voor de hand liggend en mooi, maar er zijn ook schaduwkanten.

25 Vergeten woorden, vergeten praktijken?

26 iPiP

27 Koops over onderzoek

28 Biografie : Alfons Chorus
Rogier Chorus
Psycholoog Alfons Chorus (1909-1998) opereerde vooral binnen de katholieke zuil. Hij had een scherpe kijk op ‘probleemkinderen’.

32 Generatie M

33 De Casus

34 Onderzoek : Kind als expert van het dorp
Hilde Wierda-Boer en Korrie Melis
Kinderen hebben hun eigen ideeën over wat hun buurt of dorp aantrekkelijk maakt.

38 Narcisme en persoonlijke identiteit

42 Pedagogiek: Een pleidooi voor evolutionaire pedagogiek
Hans Koppies
Een oproep aan pedagogen om vanuit een evolutionair perspectief naar groei en ontwikkeling van kinderen en ouderschap te kijken.

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Opvoeden op school