PIP* pedagogiek in praktijk — (oktober 2019) nr. 111

03 Redactioneel

06 Interview: Gjalt Jellesma
Bas Levering
‘Laaggeletterdheid zet je meer buitenspel dan ooit’ Volgend jaar bestaat BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, 25 jaar. Gjalt Jellesma is al jarenlang voorzitter van de vereniging en heeft uitgesproken opvattingen over waar het met de sector naartoe moet. In gesprek met Bas Levering nam hij een kleine duik in de geschiedenis.

12 Film

14 Accent : Het jonge kind, narcisme in ontwikkeling
Sander Thomaes
Bestaat er zoiets als narcisme bij kinderen? Zo ja, hoe is het te herkennen en wat zijn de consequenties? En waar komt dat narcisme precies vandaan?

19 Kijk op de ander

20 Accent : Het jonge kind, passend onderwijs in de kleutergroep
Helma Brouwers
In het gewone leven zijn verschillen tussen mensen verrijkend, maar in het onderwijs blijkt dit gegeven keer op keer problematisch. De boosdoener is het leerstofjaarklassensysteem dat we maar niet durven loslaten.

25 Vergeten woorden, vergeten praktijken?

26 iPiP

28 Onderzoek : Bestaat dyslexie en is het een relevante vraag?
Bas Levering
Er is veel te doen over dyslexie. Wetenschappers verschillen sterk van opvatting over de oorzaken ervan en belasten daarmee de praktijk.

33 De casus

34 Onderzoek : Met één been in jouw huis
Ellen Schep en Yvonne Aartsen
Het is belangrijk dat ouders deel uitmaken van het opgroeien van hun kind, ook als het bij pleegouders woont.

39 Generatie M

40 Achtergrond : Meertalig opgroeien
Marinella Orioni
Het aantal internationale gezinnen groeit. Hoog tijd om een aantal misverstanden over meertaligheid uit de weg te ruimen.

45 Koops over onderzoek

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Opvoeden op school