PIP* Pedagogiek in praktijk — (december 2018) nr. 106

06 Interview: Jan van der Ploeg
Bas Levering
Jan van der Ploeg (1927), oud hoog-leraar orthopedagogiek aan de Leidse Universiteit, is waarschijnlijk de oudste wetenschappelijk actieve pedagoog in Nederland. Bas Levering sprak met hem over ontwikkelingen in het vak, over publiceren, over eenzaamheid onder jongeren, over de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden, en over de onmogelijkheid om met werken te stoppen.

14 Longread — Jonge veelplegers en de rol van hun ouders
Ido Weijers
Er is veel politieke en bestuurlijke aandacht voor de kleine groep jonge veelplegers, maar er is weinig aandacht voor de begeleiding van hun ouders. Nieuw onderzoek werpt een verrassend licht op hun rol en vraagt om een betere aanpak.

22 Achtergrond — En nu lekker slapen!
Ed de Bruin en Daniëlle Hendriks
Slaapproblemen bij kinderen hebben vaak ook grote gevolgen voor het hele gezin. Hoe deze problemen te voorkomen of zo nodig te behandelen?

30 Opinie — Leven zonder school?
Johan van Eeckhout, Freddy Bonnu, Joop Berding en Saskia van Oenen. 
School en opvoeding radicaal overboord gooien: waarom wel, waarom niet? Een discussie.

40 Pedagogiek — Burgerschapsonderwijs
Leo Pauw
Hoe komt het dat de verplichting voor scholen om een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van hun leerlingen nog niet tot resultaten leidt?

En verder
03 Redactioneel
12 Waar hangen ze uit?
20 Film
26 iPiP
27 Kijk op de ander
28 Generatie M
29 Meekijken
38 De casus
39 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
45 Koops over onderzoek
46 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Wat de droom betekent