PIP* Pedagogiek in praktijk — (juni 2018) nr. 103

06 Interview: Gert Biesta
Bas Levering
‘Als het om de pedagogiek gaat, mag het blijkbaar niet te moeilijk worden.’ Op 11 april sprak Gert Biesta zijn intreerede uit als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek met als leeropdracht ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’. Bas Levering sprak met hem over de tekst van zijn oratie. Het is weer Tijd voor pedagogiek.

16 Pedagogiek: Aanpakken van de vechtscheiding
Ido Weijers
Er zijn kinderen van gescheiden ouders die jarenlang lijden onder de conflicten tussen hun ouders. Vanuit het veld zijn de afgelopen jaren veelbelovende interventies ontwikkeld om de vechtscheiding aan te pakken. Ido Weijers zet ze op een rij en stelt dat de overheid ze ruimhartig zou moeten faciliteren.

28 Pedagogiek: Het verschil tussen opvoeden en tuinieren
Hans van Crombrugge
Het klinkt sympathiek om ouders te vergelijken met tuiniers. Het gaat ook goed samen met het beeld van floreren als opvoedideaal. Toch zijn er ook de nodige vraagtekens te plaatsen bij de wenselijkheid van de beeldspraak.

32 Praktijk: Verbeeldende vorming
Saskia van Oenen en Femke Wubbels
Hoe krijgt kunsteducatie voet aan de grond in en rond het basisonderwijs?

38 Onderzoek: School shootings
Birgit Pfeifer
Vooroordelen en misverstanden rond school shootings kunnen een probleem vormen bij het voorkomen van dit soort daden.

44 Pedagogiek: De bijlesgeneratie
Loes Nijland
Over onderwijscompetitie, schaduwonderwijs en verschoven verantwoordelijkheid.

En verder
03 
Redactioneel
13 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
14 Film
21 Kijk op de ander
22 Waar hangen ze uit?
24 Het beslissende boek
27 Koops over onderzoek
36 Generatie M
37 Meekijken
42 Casus
43 iPiP
49 Communiceren met kinderen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Wat de droom betekent