PIP * Pedagogiek in Praktijk — (juni 2017) nr. 97

Accentnummer echtscheiding

06 Interview Liesbeth Groenhuijsen
Bas Levering
‘Er zit zoveel pijn omdat de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is’. Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. In 2008 verscheen haar eerste boek over echtscheiding En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook schreef ze een voorleesboek voor kinderen van gescheiden ouders en onlangs leverde ze een bijdrage aan een boek over de bijzondere curator. Bas Levering sprak haar over de moeilijk te overschatten ellende van de vechtscheiding en over de vraag of we er met het ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan.

14 Echtscheiding – Uit de praktijk van een bijzonder curator
Lijnie Reijers
In complexe scheidingssituaties kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger voor de kinderen. Orthopedagoog Lijnie Reijers geeft een inkijkje in de praktijk van de bijzondere curator.

22 Echtscheiding – Scheiding in beeld
Riet Fiddelaers-Jaspers
De methode ‘Verlies in Beeld’ kan kinderen van gescheiden ouders helpen om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen.

34 Echtscheiding – Complexe scheidingen
Dorien Graas en Anja Bunthof
Bij complexe scheidingen is het belangrijk meer aandacht te hebben voor de pijn en ontwrichting, in plaats van direct naar oplossingen te zoeken.

40 Pedagogiek – Nieuw licht op opvoeden
Wilna Meijer
Wilna Meijer bespreekt Daan Roovers’ Mensen maken en laat zien hoe ze een nog preciezer antwoord op haar opvoedingsvragen had kunnen formuleren.

En verder…

03 Redactioneel

12 Kunst

19 Kijk op de ander

20 Waar hangen ze uit?

27 Generatie M

28 Film

30 Het beslissende boek

33 Koops over onderzoek

39 Sieneke

44 Communiceren met kinderen

45 De casus

46 Warm aanbevolen

49 iPip

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent