PIP* Pedagogiek in praktijk — Jrg. 22 (april 2016) nr. 90

03 Redactioneel

06 Interview: Dolph Kohnstamm
Bas Levering
‘Wat Swaab doet, is bloedlink’
In zijn nieuwe boek De eigenander. Een ik in mij presenteert ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm een intrigerende identiteitstheorie. Hij komt ermee in het geweer tegen neurowetenschappers die de vrije wil ontkennen. Bas Levering sprak met hem.

12 Film

14 Pedagogiek: Wat werkt in vroeg- en voorschoolseeducatie?
Helma Brouwers
Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat kinderen in achterstandsituaties blijvend profiteren van vroege interventie, terwijl onderzoek in Nederland steevast aantoont dat VVE geen enkel effect sorteert. Helma Brouwers doet een poging tot duiding van dit merkwaardige fenomeen.

19 Mieren

20 Generatie M

21 Sieneke

22 Pedagogiek: Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief
Niko Fijma en Ester van Oers
In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zijn kinderen nooit te jong voor rekenen en wiskunde. Ze komen er in alledaagse (spel)activiteiten mee in aanraking.

26 De casus

27 iPiP

28 Waar hangen ze uit?

30 Praktijk: Vertrouwen in professionals
Loes Houweling
In de Jeugdwet wordt beroepsregistratie als belangrijk middel gezien om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te vergroten. Toch blijft het middel beperkt en is het zeker geen eindpunt.

35 Communiceren met kinderen

36 Biografie: Soren Kierkegaard
Peter van der Doef
Een filosoof met kritiek op het onderwijs en de kerk uit zijn tijd vanwege hun gebrekkige aansluiting op de innerlijke belevingswereld.

40 Het beslissende boek

43 Kijk op de ander

44 Praktijk: Signaleren van kindermishandeling
Katja Meertens
Lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling moeten structureel worden aangeboden op onderwijs-, zorg- en welzijnsopleidingen. Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt.

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld