PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (september 2014) Nr. 80

 

3  Gepasseerd station
REDACTIONEEL
Bas Levering, hoofdredacteur

6  ‘De felheid begrijp ik niet’
INTERVIEW
Bas Levering
Prof. dr. Bram Orobio De Castro was lid van de commissie die dit voorjaar op verzoek van staatssecretaris Dekker antipestprogramma’s beoordeelde. In het gesprek dat Bas Levering met hem had, gaat hij dieper in op de achtergronden en op de reacties.

12  Plezier
COLUMN
Daphne Clement

13  Communiceren met kinderen
Ben Baarda
Stripverhalen maken om problemen te bespreken. Strips zijn een handig hulpmiddel om verhalen van kinderen in beeld te brengen, bijvoorbeeld hoe ze gepest worden of hoe ruzies thuis verlopen.

14  Opinie
TOETSGEKTE
Henk van der Weijden
Het toetsen van leerlingen is een wezenlijk onderdeel geworden van het werken in het basisonderwijs. Daarbij komt nu het verplichte eindexamen basisonderwijs. Veel leraren en ouders vinden dat het aantal toetsen de spuigaten uitloopt; er is sprake van een ware toetsgekte.

20  Boyhood
FILM
Bas Levering
De film werd hartje zomer, voorafgaand aan de Nederlandse première, bedolven onder de aandacht. Het ging dan ook om een bijzonder experiment. Het levensverhaal van een jongen, van zijn zesde tot zijn negentiende levensjaar, gespeeld door een en dezelfde acteur.

22  Het beslissende boek
Joop Berding
Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven verandert. In de rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lazing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.

25  Ton Beekman (1926-2014)
IN MEMORIAM
Bas Levering

26  De lust van het onderwijs
MIEREN
Ton Notten
Het nieuwe schooljaar. Sinds kort weten we precies met welke klussen meesters en juffen de dagen vullen. De vakbond CNV Onderwijs vroeg hun: ‘Ervaart u een (zeer) hoge werkdruk?’ Ja, zegt 86%, en 80% vindt dat een problem. 62% verwijst naar de druk  van de niet lesgevende taken op het gewone onderwijs in de klas.

27  Het glas halfvol
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
In deze tijd wordt in toenemende mate de nadruk gelegd op ‘eigen kracht’. Binnen de hulpverlening is dat een goede ontwikkeling. Het is vaak voorgekomen dat bij het vragen om hulp te veel van de hulpvrager werd overgenomen, waardoor vooral de onmacht benadrukt werd. Maar zoals bij alles heft ook dit een keerzijde. Dan is het risico dat voorbij wordt gegaan aan de draaglast, totdat het in het gezin écht niet meer gaat.

28  ‘Het gaat verwateren’- portret van een ex-veelpleger
ONDERZOEK
Ido Weijers en Diane van Drie
Een voorpublicatie uit Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers van Ido Weijers en Diane van Drie. Het boek biedt een indringende analyse van de worsteling om te stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden.

33  Moeten kinderen nu nog met de hand leren schrijven?
GENERATIE M
Justine Pardoen
Dit schooljaar gaat weer een nieuwe lichting kleuters naar school. De meesten zullen al geen lopend schrift meer leren, maar alleen blokschrift. Als het aan Maurice de Hond ligt, hoeven ze ook niet meer te leren schrijven met de hand: gewoon blokletters aanwijzen of overtrekken op een beeldscherm of indrukken op een toetsenbord zou voldoende zijn. Heeft hij gelijk?

34  Grip op burgerschap
PRAKTIJK
Yvonne Leeman, Mirjam Stroetinga en Marike Klomp
Je kunt ze zomaar tegenkomen: kinderen van groep 7, die onder begeleiding van hun leraar met bejaarden boodschappen doen en daarna in het verzorgingshuis lunchen.

38  Weerstand en opvoeding
PEDAGOGIEK
Wouter Pols en Hans van Crombrugge
De pedagogiek van de Franse hoogleraar Philippe Meirieu staat in de lange traditie van Rousseau en Montaigne. Opvoeden is voor Meirieu: kiezen voor de emancipatie van het kind.

42  Succesvol decentraliseren
iPIP
Nieuws & Informatie

44  Veilig voelen, vaardigheden vergroten
PRAKTIJK
Vanessa Olivier-Pijpers, Meike Kieft en Yvonne van ’t Schip
De methodieken gentle teaching en competentievergrotend werken worden vaak los van elkaar gebruikt. Ze vullen elkaar echter prima aan.

48  Stoornis als wereldbeeld
WARM AANBEVOLEN?
Peter van der Doef

51  Agenda + Volgende keer + Service