PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (oktober 2014) Nr. 81

3  “Hoe leerzaam is een jaren zestig-mop?”
REDACTIONEEL
Bas Levering, hoofdredacteur

6  ‘Een kritische leeftijd is er eigenlijk niet’
INTERVIEW
Bas Levering
De aanleiding was de start van het experiment met tweetalig primair onderwijs (TPO). Het gesprek van Bas Levering met prof. dr. Rick de Graaff ging echter over veel meer dan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Er kan aan ons onderwijs in vreemde talen door het hele schoolgebouw heen nog veel worden verbeterd.

12  Brief over Zwarte Piet
OPINIE
Shanti Guanipa-Vermunt

14  Het geheim van het Finse onderwijs
REPORTAGE
Helma Brouwers
De Finse Pisa-scores zijn elk jaar weer jaloersmakend hoog. Wat is toch het geheim van het Finse onderwijs? Zijn het de universitair geschoolde leerkrachten of moeten we de verklaring ook zoeken in de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 7 jaar? Een reportage.

18  De meetbare kleuter
ONDERZOEK
Ineke Oenema-Mostert
Er woedt een hevig debat rond het gebruik van de Cito-kleutertoetsen, maar er ontbreken nog veel feiten over de bruikbaarheid van deze scores in het dagelijks onderwijs. Kleuters zijn door hun grillige ontwikkeling moeilijk te toetsen.

22  Moeder
COLUMN
Daphne Clement

23  De kracht van positieve emoties
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Als ouders vastlopen met hun kind overheersen negatieve emoties, zoals angst, wanhoop en woede. Die emoties laten over het algemeen maar weinig ruimte voor creatief denken over oplossingen. Het repertoire van mogelijke reacties kan zich steeds meer gaan beperken tot twee opties: ‘vechten’ of ‘vluchten’. Het oproepen van positieve emoties zoals hoop en (zelf)vertrouwen is een belangrijke pijler in de hulpverlening. Dergelijke emoties vormen de basis voor creativiteit bij het samen zoeken naar betere wegen.

24  Het beslissende boek
Pauline Naber
Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven verandert. In de rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lazing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.
Deze keer: De mythe van de moederliefde : geschiedenis van een gevoel, geschreven door Elisabeth Badinter.

28  Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

30  iPads, slaap- en concentratieproblemen: een ander licht op ADHD?
ONDERZOEK
Martijn Arns
Op scholen heerst vaak de gedachte dat gemakkelijk afleidbare kinderen en kinderen met ADHD niet te dicht bij het raam moeten zitten. Maar is dat wel zo?

35  Geweld in games: hoe praatje erover?
GENERATIE M
Justine Pardoen
In alle culturen vinden onderzoekers dat het zien van geweld in de media invloed heft op kinderen en jongeren. Dat kan variëren van agressief gedrag en agressieve gevoelens tot minder empathie. Meestal wordt het gemeten als een kortdurend effect dat onmiddelijk volgt op het kijken naar geweld. Of de effecten ook na een langere periode aanwezig zijn, is veel minder eenvoudig te onderzoeken.

36  Positive Behavior Support: ontmoeting tussen onderwijs en jeugdzorg
TRANSITIE
Trees Das en José Wichers-Bots
Het gedachtegoed van Schoolwide Positive Behavior Support kan ondersteunend zijn in de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdzorgprofessionals.

41  Communiceren een kunst?
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda
Kunst biedt veel mogelijkheden om met kinderen in gesprek te raken.

42  Pietluttig
MIEREN
Ton Notten

43  Opvoeden in betrokkenheid
iPIP
Nieuws & Informatie.

44  Muhammad Iqbal (1873-1938) : opvoeden tot zelfontplooiing.
BIOGRAFIE
Hans Van Crombrugge en Naïma Lafrarchi
Het islamitische pedagogisch landschap is veelkleurig. Een biografie over de ‘modern klassieker’ Muhammad Iqbal (1873-1938).

48  Pedagogen: worden we ooit onszelf? En hoe dan?
WARM AANBEVOLEN?
Ton Notten

51  Agenda + Volgende keer + Service