PIP* Pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (juni 2014) Nr. 79

3  “De staat van het onderwijs”
MET DE DEUR IN HUIS / REDACTIONEEL
Bas Levering (hoofdredacteur)

4  Colofon

  6  ‘Mensen zijn banger geworden’
INTERVIEW
Bas Levering

Van haar boek Cultuur en opvoeding uit 2002 werden in de afgelopen twaalf jaar ruim 18.000 exemplaren verkocht. Vorige maand verscheen de zevende druk. Het was de derde herziening. Snelle veranderingen vroegen voortdurend om aanpassing en aanvulling. Bas Levering sprak erover met Lotty Eldering, emeritus-hoogleraar interculturele pedagogiek.

12  Het belang van de vader
OPINIE
Louis Tavecchio, Joep Zander en Ed Spruijt
Over de voor- en nadelen van het ouderschapsplan zijn de meningen verdeeld. Louis Tavecchio en Joep Zander reageren op uitspraken van scheidingsonderzoeker Ed Spruijt in het interview in het vorige nummer van PiP. Daarna een reactie van Ed Spruijt.

18  Help, wat is er met Tim? Het hoogsensitieve kind in beeld
PRAKTIJK
Mariëlle Poland en Barbara Schoonderbeek-Nellestijn
Veel hoogsensitieve kinderen denken in beelden en plaatjes. Dit talent kan hen op school soms danig in de weg zitten.

22  Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

24  Van schoonmaker tot fondsenwerver
PRAKTIJK
Tamara de Bruyn en Maartje Hagar Treep
In het project EventHands draaien jongeren die zijn vastgelopen in hun werk-, school- of privésituatie mee als vrijwilliger op festivals en culturele evenementen± cultuur als activeringsmiddel.

28  Muur om de school
MIEREN

29  Bruggen slaan
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Momenteel vinden allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van transitie in de jeugdzorg en het passend onderwijs. Informele en professionele netwerken moeten samen een geïntegreerd stelsel van zorg voor jeugd waarborgen, waarbij de eigen kracht van een cliënt en die van het netwerk het uitgangspunt vormt. Dat vraagt het een en ander, onder meer van de samenwerking tussen ouders en professionals. En juist daar zijn nog wel wat bruggen te slaan.

30  Creatief denken in het onderwijs / Het verschil tussen mensen & stenen
PRAKTIJK
Rob Bartels
Wat is creativiteit, wat creatief denken? Een pleidooi voor meer ruimte voor creatief denken in het onderwijs.

34  Hoe straight bent u?
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

35  Besef van privacy bij tieners groeit

GENERATIE M
Justine Pardoen

36  Rabindranath Tagore / pleiter voor kunst en natuur in het onderwijs
BIOGRAFIE
Krishna Autar
De opvoedingsidealen van Rabindranath Tagore waren in zijn tijd revolutionair. Ook nu nog inspireren zijn pogingen om kunst en natuur in de onderwijspraktijk een plek te geven.

40  Meer of minder
COLUMN
Daphne Clement

41  iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Samen werken aan passend onderwijs
– Praktische instrumenten voor gezinsbegeleiders
– PiPstrip

42  Talentontwikkeling of gewoon goed onderwijs?
OPINIE
Wouter Pols
Sinds enkele jaren is het begrip ’talentontwikkeling’ erg populair. Maar wat bedoelt men precies met talentontwikkeling?

46  De littekens zijn blijvend / Verlegen beer geeft zelfvertrouwen
WARM AANBEVOLEN
Boeken & films & events & congressen & websites & voorstellingen & programma’s & uitzendingen & publicaties & veel meer

51  Agenda + Volgende keer + Service