PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (februari 2014) Nr. 77

3  “Voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing?”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

4  Colofon

  6  Op macroniveau is sport veel te belangrijk geworden
INTERVIEW
Bas Levering

Met de Olympische Winterspelen en het wereldkampkioenschap voetbal voor de deur leek het goed om te bezien hoe de sport er pedagogisch gezien voor staat. Bas Levering sprak met dr. Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof en lector Bewegen, School en Sport. Aan de Hogeschool Windesheim is hij drukdoende met de ontwikkeling van een master Pedagogiek en Sport.

12  Werkdruk in het basisonderwijs
PRAKTIJK
Aart Verschuur
De leerkracht in het basisonderwijs zit klem. Klem tussen enerzijds de liefde voor het vak en voor het werken met kinderen en anderzijds de steeds hogere eisen die ‘van bovenaf’ worden gesteld.

17  Emoties als gespreksonderwerp
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

18  Nieuw! Meer dan een diagnose
Gudrun Sels en Pieter Frederix
Op de oproep om door middel van casu•stiek diagnostische vragen ter discussie te stellen kwam snel een reactie binnen die we graag publiceren als start van de discussie in ons tijdschrift. De ingezonden casus is interessant omdat hierin beschreven wordt dat een kind in de praktijk ander gedrag laat zien dan in rapportages. Psychologische en kinderpsychiatrische verslaglegging doen volgens de auteurs afbreuk aan de persoon van het kind. Een orthopedagogische visie moet daaraan tegenwicht bieden. Herkenbaar? Mee eens, niet mee eens? Reageer!

20  Goedgelovig
COLUMN
Daphne Clement

21  Trends
GENERATIE
Justine Pardoen

22 Echtscheiding, en dan?
PRAKTIJK
Angelique van der Pluijm
Ieder jaar maakt een behoorlijk percentage van alle basisschoolleerlingen een echtscheiding mee. Toch staat echtscheiding nog niet concreet op de agenda van scholen, terwijl er voor onderwerpen als dyslexie, rouw en pesten al jaren verplichte protocollen zijn. Hoe kan dit?

27  Oei
MIEREN
De meeste opvoedingsdingen doen we niet zelf. Hierbij enkele powerpointjes. Het bronfenbrennertje, 35 jaar geleden, legde de levens- en opgroeicontexten van kinderen uit als deels elkaar overlappende systemen: micro, meso, exo, met onderscheiden verantwoordelijkheden en voorzieningen.

28  Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

30  Vrijwilligers en het nieuwe jeugdzorgstelsel
TRANSITIE
Goos Cardol
Vrijwilligers krijgen een belangrijke rol in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Van hen wordt verwacht dat zij, weliswaar op bescheiden schaal, bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van ouders en kinderen. Maar willen en kunnen vrijwilligers dit ook?

33  Oog voor talent
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Als er ernstige problemen zijn in de opvoeding, is er in eerste instantie niet altijd ruimte om oog te hebben voor de behoeften en talenten van het kind. Toch kan dat juist een doorbraak betekenen.

34  De lezende vmbo’er
ONDERZOEK
Suzanne E. Mol en Jelle Jolles
De helft van de tieners in Nederland leest geen boeken. Op het vmbo is deze groep het grootst (CITO 2010). Toch zijn er ook vmbo’ers die wŽl lezen in hun vrije tijd. Wie zijn die leerlingen? Worden zij gestimuleerd door hun ouders, en zo ja hoe? Kunnen de lezende vmbo’ers ons leren hoe we hun niet-lezende leeftijdsgenoten aan het lezen kunnen krijgen?

39  iPIP
NIEUWS & INFORMATIE

40  iPad-onderwijs in de praktijk
REPORTAGE
Marijn van Schaik
Na een rumoerige start eind augustus en veel ophef in de media daarna, is het tijd om de praktijk van het O4NT-onderwijsconcept van de Steve Jobsscholen eens van dichtbij mee te maken.

44  Eigen kracht of eigen verantwoordelijkheid
TRANSITIE
Bas Levering
Bas Levering vraagt zich af of de term ‘eigen kracht’ zal werken waar grote delen van de zorg juist gekenmerkt worden door miskenning van eigen kracht.

48  Klassieker van de jeugdzorg
WARM AANBEVOLEN
Peter van der Doef

51  Agenda + Volgende keer + Service