PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 20 (april 2014) Nr. 78

3  “Over het belang van onderzoek”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

4  Colofon

6  ‘Ik ben voor het ouderschapsplan, mits het goed wordt ondersteund’
INTERVIEW
Bas Levering

Scheidingsonderzoeker dr. Ed Spruijt kreeg de halve wereld over zich heen toen Trouw over de uitkomsten van het onderzoek ‘Scholieren & Gezinnen’ publiceerde. Aan Bas Levering legt hij uit hoe hij het slachtoffer werd van krantenkoppen en wat er sinds de invoering van het ouderschapsplan is gebeurd.

12  Meer kansen met huiswerkklassen
PRAKTIJK
Aart Verschuur
Is de tijd die kinderen op school doorbrengen genoeg voor de moderne, complexe samenleving? Huiswerkklassen, zomerscholen en schakelklassen bieden kinderen extra educatieve tijd. Wat houden de verschillende vormen van onderwijstijdverlenging in en wat vinden de kinderen er zelf van?

17  Rages, hoe oud ben jij?
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

18  Het beslissende boek
Saskia van Oenen
Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven verandert. In de rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.

21  Mediaopvoeding voor ukkies (nul tot zes jaar)
GENERATIE M
Justine Pardoen

22 Jongerenwerk en de pedagogische civil society
PRAKTIJK
Joos Meesters en Bea de Ruijter
Jongeren blijken vaak een lastige doelgroep. Ze zijn moeilijk te bereiken, veroorzaken soms overlast en jongerenwerkers vinden steeds moeilijker aansluiting. In Nijmegen werden jongeren op basis van participatief onderzoek betrokken bij de pedagogische civil society.

28  Betrokken zelfredzaamheid, taak voor onderwijs en opvoeding?
ACHTERGROND
Zelfredzaamheid en participatiesamenleving zijn de nieuwe sleutelwoorden van het overheidsbeleid. Gemeenten zien hierin ook een taak voor scholen. Bij kinderfilosofieprojecten in Amsterdam en Amstelveen werken vrijwilligers samen met experts om tegemoet te komen aan de vraag van scholen.

32  Staalhard
MIEREN
Ton Notten

33  Vrijwilligers en het nieuwe jeugdzorgstelsel
TRANSITIE
Goos Cardol
Vrijwilligers krijgen een belangrijke rol in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Van hen wordt verwacht dat zij, weliswaar op bescheiden schaal, bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van ouders en kinderen. Maar willen en kunnen vrijwilligers dit ook?

33  Specialistisch of gewoon?
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Bij de huidige discussies in de jeugdzorg over wat gewoon kan en wat specialistisch moet, is in veel gevallen sprake van een schijntegenstelling. De kracht van een orthopedagogische benadering van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen zit namelijk juist in het omzetten van specialistische deskundigheid naar gewoon pedagogisch handelen.

34  Baden-Powell, grondlegger van scouting
BIOGRAFIE
Wendy van Rossum
De scoutingbeweging in Nederland bestaat meer dan honderd jaar. Grondlegger van deze beweging was Robert Baden-Powell. Wie was deze man, wat waren zijn ideeën?

38  Krijtje
COLUMN
Daphne Clement

39  iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– ‘Gehendiekept’ en naar school
– Landelijke dag tegen pesten

40  Schoolbuurtwerk, levensecht leren
PRAKTIJK
Saskia van Oenen
Het schoolbuurtwerk: projecten waarin kinderen onder schooltijd op onderzoek uitgaan in de buurt. Ze leren daar levensecht en manifesteren zich als actieve jonge burgers.

44  Durf ontzorgen, maar…
TRANSITIE
Dorien Graas en Anke van Dijke
… durf ook direct gespecialiseerde zorg in te zetten! ‘Kleine problemen moeten we klein houden, maar grote problemen moeten we grondig en tijdig aanpakken.’

48  Het vmbo van binnenuit
WARM AANBEVOLEN
Martijn van Schaik
(boeken & films & events & congressen & websites & voorstellingen & programma’s & uitzendingen & publicaties & veel meer)

51  Agenda + Volgende keer + Service