PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (september 2013) Nr. 74

Thema: TIJD

3 “Evidence based culturele en kunstzinnige vorming”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Denken kost tijd
THEMA /
INTERVIEW
Bas Levering

Haar boek Stil de tijd uit 2009 inspireerde de redactie van PiP tot de samenstelling van een accentnummer over het thema ’tijd’. Bas Levering zocht filosofe en schrijfster Joke Hermsen in juli op in haar huis in de Bourgogne. Ze had er net een workshop over het onderwerp afgerond.

12 Generatie M heeft nooit meer lege tijd
THEMA / PRAKTIJK
Justine Pardoen
Pubers en sociale media: alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. De smartphone heeft het getwitter en gefacebook alleen maar erger gemaakt. Geen moment meer offline, geen moment meer rust. Hoe leg je een tiener uit dat ‘nu even niet’ ook belangrijk is? Heeft het nog zin om het te proberen? En waarom zou je eigenlijk?

16 Van deadline naar lifeline / Het gebruik van de natuur als pedagogische ruimte
THEMA / ONDERZOEK
Dieuwke Hovinga
Vergeet je niet te leven? Want de dag is al vol. De deadlines zijn gesteld en ruimte voor vrije tijd is ingepland. Het kost moeite om op deze manier naar de wijzers van de klok te leven. Er lijkt wat verloren te gaan. Dat waar geen ruimte meer voor is, maar waar wel een behoefte aan bestaat.

21 Wat tieners leren via YouTube
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag. Miljoenen jongens en meiden over de hele wereld besteden vele vrije uren aan YouTube. Omdat ze iets willen leren, of gewoon uit nieuwsgierigheid naar waar anderen mee bezig zijn.

22 Halt aan de verschoolsing van het kinderleven en de ontscholing van de school
THEMA / OPINIE
Wilna Meijer
Terwijl kinderen steeds langer op school zitten, gaat het steeds minder om onderwijs en vorming. Dat is verschoolsing en ontscholing tegelijk. Beiden veroorzaakt door de toenemende economisering.

26
Vies is leuk!
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda


27 Niet bepalen, maar volgen
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Nieuwe rubriek. Hulpverleners hebben in het algemeen een goed beeld van wat de risico’s zijn voo de ontwikkeling van een kind en welke hulp of ondersteuning daarbij nodig is. Maar dat beeld is niet altijd het beste startpunt om er in de praktijk iets mee te kunnen. De kunst is eerder om aan te sluiten bij die ander en te kijken naar het tempo, de stijl en eigen kracht van het kind. De basis voor hulp is vertrouwen.

28
WAAR HANGEN ZE UIT
Liesbeth Sluiter


30 Migrantenouders: nieuwe opvoedstrategie‘n in de Nederlandse samenleving
ONDERZOEK
Marloes van Verseveld & Mari‘tte de Haan
Vaak wordt gedacht dat niet-westerse migranten —f opvoeden vanuit de traditie van het land van herkomst —f ‘vernederlandst’ zijn. daarbij wordt vergeten welke impact het migratieproces heeft op de opvoeding en hoe deze ouders voortdurend hun opvoeding aan het veranderen zijn om deze te laten functioneren in de Nederlandse maatschappij. Met andere woorden: zij ontwikkelen nieuw opvoedkapitaal. Hoe maken zij hiermee verbinding met de Nederlandse samenleving?

34 Afscheid
COLUMN
Daphne Clement

35 Ingezonden
Aryan van der Leij
Aryan van der Leij zond een brief aan de redactie naar aanleiding van het redactioneel van Bas Levering in PiP73, waarin zijn boek De pretparkgeneratie er niet goed vanaf kwam.


36 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
Opvoeding baart kunst
– Studenten drinken nu eenmaal

– PiPstrip
– Week van de Opvoeding
– Duidelijke verschillen tussen Asperger en autisme


38 Het belang van disciplineren (deel 2)
O
PINIE
Tom Kroon

Dit is het tweede artikel in een reeks van twee. In het eerste artikel, gepubliceerd in PiP72, was te lezen hoe twee disciplinerende ingrepen, namelijk machtsuitoefening en liefdesonthouding, toegepast worden, waarom ze van de opvoeder moed vragen en wat de pedagogische waarde ervan is. Als derde disciplinerende ingreep werd ‘inductie’ genoemd. In dit artikel wordt ingegaan op hoe deze ingreep verloopt, welke bedoelingen de opvoeder ermee heeft en waarom ook deze manier van gezagsuitoefening een belangrijke opvoedingshandeling is.

43 Klein maar fijn?
MIEREN
In september 1952 ging ik naar de ‘Grote School’. De plaats van mijn achternaam in het alfabet bepaalde op welke van de twee katholieke jongensscholen ik terechtkwam.

44 Hoe opvoedingsondersteuning begon in Nederland
ONDERZOEK
Florine Pijzel en Ruben Fukkink
Professionele opvoedingsondersteuning is in Nederland ongeveer een eeuw geleden begonnen. Dan werkt mevrouw M.E.H. Sandberg-Geisweit van der Netten (1871-1961) als belangrijkste pionier in ons land haar eerste idee‘n over opvoedingsondersteuning uit in de praktijk. Een plek voor ouders met opvoedvragen, een beroepsopleiding en een eigen vakblad zijn de vruchten die uiteindelijk van deze idee‘n geplukt worden.

48 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
De aantrekkingskracht van onderwijsmythes

51
Agenda + Volgende keer + Service