PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (oktober 2013) Nr. 75

Thema: BREDE SCHOOL

3 “De methode Van der Sluijs”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 OGO-leerlingen zijn gemotiveerder en hebben meer zelfvertrouwen
THEMA /
INTERVIEW
Bas Levering

Aanleiding voor het gesprek was de viering van 25 jaar Basisontwikkeling, de aanpak in de onderbouw die werd ge•nspireerd door de Russische leerpsychologie. Desgevraagd wil prof. Bert van Oers ook zijn mening wel geven over de iPad-school en de Amsterdamse plannen met de voorschool.

12 Ondersteuning tijdens en na scheiden
THEMA / ONDERZOEK
Angela van den Broek en Inge Van der Valk
Een scheiding van ouders is een ingrijpende gebeurtenis die 70.000 kinderen per jaar treft in Nederland. Omdat scheidingskinderen een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen hebben, raakt een scheiding ook onze maatschappij. KIES is een preventief interventieprogramma dat kinderen Žn ouders ondersteunt tijdens en na de scheiding.

17 Digitaal pesten
GENERATIE M
Justine Pardoen
Wordt dit de winter van de aanpak van het cyberpesten? We kunnen er niet meer omheen: digitaal pesten wordt niet voldoende aangepakt. Elke keer als er weer een kind zelfmoord pleegt, dreunen we keihard tegen die grens aan: dat is ’the limit’ roepen we dan, en ‘er moet nu iets gebeuren’.

18 Hoe ecologisch breed kan een school zich maken?
THEMA / BREDE SCHOOL
Henk Oosterling
Zijn ecologische pedagogiek en curricula van de brede school op inventieve wijze te integreren? Zo ja, hoe dan? Henk Oosterling neemt u stap voor stap mee langs verschillende praktijkvoorbeelden.

22 Hoe denken kinderen over hun gezin?
COMMUNICEREN MET KINDEREN
Ben Baarda

23 Professionaliteit en emoties
DE CASUS
Liesbeth van Hoof
Hulpverleners hebben geleerd zichzelf te hanteren als ‘instrument’ om de noodzakelijke veranderingen in de hulpverlening op gang te brengen. Maar zij zijn ook gewoon mensen met hun eigen gevoeligheden en opvattingen. Tijdens een teamoverleg wordt Patrick besproken. Patrick is een jongen van 14 met een lichte verstandelijke beperking. Hij verblijft sinds drie maanden in de leefgroep. Een aantal pedagogisch medewerkers heeft aangegeven zich te veel aan hem te ergeren. Ze komen maar niet verder met hem en weten niet of dat komt omdat hij niet wil of omdat hij niet kan.

24 Onderzoekend leren werken in de brede school
THEMA / BREDE SCHOOL
Saskia van Oenen
‘Onderzoekend (leren) werken’ staat hoog op de verlanglijst van professionaliseringsbeleid in alle sectoren van onderwijs, pedagogisch en educatief werk. De brede school biedt hiervoor een schat aan aanknopingspunten. Hoe helpen opleiding en praktijk elkaar bij deze zoektocht?

28 Aansturing van onderwijs onvolledig
THEMA / OPINIE
Cees Grol en Marola Grol
Waarom wordt de complexiteit van de dagelijkse pedagogische praktijk niet meer erkend in de aansturing van het onderwijs?

34 WAAR HANGEN ZE UIT?
Liesbeth Sluiter

36 Gezocht: virtuele opvoeders
OPINIE
Martine Delfos
Kinderen groeien tegenwoordig niet alleen op in de echte wereld maar ook in een virtuele omgeving. Opvoeding is hier noodzakelijk. Kinderen groeien tegenwoordig niet alleen op in de echte wereld, maar ook in een virtuele omgeving met dezelfde kenmerken waaronder vrienden, vijanden, spelletjes en onderwijs. Rondhangen op straat wordt vervangen door rondhangen op internet. In dit artikel zet Martine Delfos stap voor stap uiteen waarom opvoeding net zo noodzakelijk is in de virtuele wereld als in de echte wereld.

40 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Eigenlijk luisteren ze wel
– Ver van de boom
– Top 10 van positief jeugdbeleid
– Heftige overgang
– PiPstrip

42 Het oog
COLUMN
Daphne Clement

43 Klein maar fijn?
MIEREN
Een goede docent pedagogiek, zo lijkt me, stelt minstens eens in de twee jaar de colleges over de verzorgingsstaat bij.

44 Muziekonderwijs: het mag weer
PRAKTIJK
Ton Notten
Wordt er nog iets gedaan aan kunst-, cultuur- en muziekeducatie? ‘Jezeker!’ Ton Notten belicht een aantal voorbeelden.

48 Wat te doen als de bom barst?
WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer

51 Agenda + Volgende keer + Service