PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (februari 2013) Nr. 71

Thema: COMMUNICEREN MET KINDEREN

3 “Over de samenleving die bij een strenge opvoeding past
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Streng hangt ook een beetje in de lucht
INTERVIEW
Bas Levering

Iris Pronk vertelt naar aanleiding van haar boek ‘Waarom ik geen strenge moeder ben (terwijl ik dat wel zou willen zijn)’ over de roep om een strengere opvoeding.

12 Hoe kun je kindvriendelijk communiceren?
THEMA
Ben Baarda
Diepgaande gesprekken met kinderen vinden vaak plaats op ongeplande tijdstippen en plekken. Door het inzetten van creatieve technieken kun je allerlei soorten problemen bespreekbaar maken.

17 Hallo wereld
Daphne Clement
COLUMN


18
Filosofisch communiceren met kinderen
THEMA
Kristof van Rossem
Filosoferen met kinderen is niet nieuw. Maar wat maakt een gesprek met kinderen nu filosofisch? En wat is het verschil met een gewoon kringgesprek?

24 Gameverslaving: let vooral op stemmingsproblemen
GENERATIE M
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag door Justine Pardoen, medeoprichter en hoofdredacteur van Ouders Online (www.ouders.nl). Ook is ze verantwoordelijk voor www.mediaopvoeding.nl

25 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Handboek voor puber
– iPad weekplanner voor peuters en kleuters
Voorleesboek met tips en adviezen
– PiPstrip

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Van normen naar waarden
THEMA
Justine Mol
Het is fijn als we in alle openheid over basisbehoeften kunnen praten, zonder verwijten en beschuldigingen, zonder emotionele manipulatie.
Van normatief vergelijken naar respectvol verwonderen.

33 Acceptatie
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

34 Over de schaduw van de meester
REACTIE
Loes Houweling & Edu Dumasy
Een reactie op het eerder verschenen artikel ‘De x-factor van de werkmeester’ van Hans Werdmšlder over re-integratieproject Herstelling (zie PiP 70pag. 34).

37 Er is nog een wereld te winnen
REACTIE
Hans Werdmšlder
Reactie op het voorgaande artikel.
Het re-integratieproject van de Herstelling richt zich niet op de gewone, doorsnee jeugd. In hun reactie maken Edu Dumasy en Loes Houweling de fout dat we te maken zouden hebben met een categorie jeugdigen die op basis van de geldende pedagogische modellen kunnen worden ge•ntegreerd. Dat is niet het geval. In mijn repliek zal ik gebruikmaken van de resultaten van zojuist afgesloten onderzoek, waarbij ik tevens enkele deelnemers aan het woord laat.

40 ‘From Cradle to Grave, the Human Face of Poverty in America’, Jonathan Freedman (1993)
HET BESLISSENDE BOEK
Ton Notten
Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je levens verandert. In het rubriek ‘Het beslissende boek’ vertelt een auteur over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. Hij gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept.

43 Aandeelouders
MIEREN
Ton Notten
Het gezin als maatschappelijke hoeksteen. Wat lopen we tegen verwarringen op! Uit artistiek oogpunt prijzen we Deense gezinsfilms als Festen (1998) en Jagten (2012). Eind 2012 loste een slijmvliesonderzoek in een Friese regio van solide, gelovige melkveehouders een taaie moordzaak op. De dader: een echte ‘family man’. “Oudwoude laat de familie van de verdachte niet vallen”, zeiden buurtgenoten voor de televisiecamera’s. Frysl‰n: “We leerden bijna evenveel over familiale in- en uitsluiting als Irving Goffman onderzocht en Thomas Vinterberg verfilmde.”

44 Daar ben ik dat hoertje, hier ben ik gewoon mezelf
ONDERZOEK
Linda Terpstra & Anke van Dijke
Uit het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek naar honderd slachtoffers van loverboys, blijkt dat zij baat hebben bij behandeling in gespecialiseerde voorzieningen. Loverboyproblematiek is een niet op zichzelf staand fenomeen.

48 …EN DENKEN!
WARM AANBEVOLEN
Wouter Pols
Nieuw onderwijsconcept

51 Agenda, Volgende keer en Service
Congres Jeugd in Onderzoek
Leve de verschillen, 2e Jaarcongres Onderwijs van Nu
Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen
Boos!
Werken met jonge kinderen (0-4 jaar) met ondertwikkelingsproblemen
Landelijk Symposium: Professioneel hulpverlenen aan kwetsbare gezinnen
Hoog Sensitieve Kinderen en Vreugdevol Ouderschap
– Congres Ouderschapskennis
– 2e Jaarcongres Het Jonge Kind: Leve het jonge kind!

52 Broer en zus
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven