PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (december 2013) Nr. 76

3 “Een nieuwe lente, een oud vertrouwd geluid”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Preventie is gebaseerd op wantrouwen
INTERVIEW
Bas Levering

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De wet die dat mogelijk moet maken, werd op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Bij de behandeling van de Jeugdwet waren er zorgen over de financiering en over het tempo van invoering. Prof.dr. Ido Weijers vraagt zich af hoe er met de verantwoordelijkheid van de ouders wordt omgegaan. Hij hoopt op uitstel.

12 Voorkomen, versterken en bevorderen
THEMA / TRANSITIE
Goos Cardol
Je zult maar een gemeente zijn en de verantwoordelijkheid krijgen voor bijna de hele Jeugdzorg en uitvoering van de jeugdbescherming. Dan moet jij ervoor zorgen dat uitvoeringsorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze organisaties moeten voorkomen dat er opvoedproblemen ontstaan, ze moeten ook de vaardigheden van ouders en kinderen versterken en ten slotte bevorderen dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Een grote verantwoordelijkheid!

17 Tongen, borsten en een schuimplastic vinger
GENERATIE M
Justine Pardoen
Alle tieners weten van de recente ophef over de seksuele beelden uit de muziekclips van Miley Cyrus en Robin Thicke. Wat doen die beelden met hen?.

18 Het belang van jongerenwerk binnen de jeugdhulpverlening
THEMA / TRANSITIE
Dagmar Alders en Judith Metz
Wat betreft de transitie van de Jeugdzorg verkeert veel nog in de planfase en de invulling per gemeente verschilt, maar in de beweging is ŽŽn constante: ook als het jongerenwerk onderdeel is van de integrale samenwerking, is niet duidelijk welke bijdrage het kan leveren aan de gezamenlijke zorg voor de jeugd.

24 Communiceren met kinderen
HET BESPREEKBAAR MAKEN VAN MOEILIJKE PROBLEMEN
Ben Baarda

25 Een spiegel
DE CASUS
Liesbeth van Hoof

Zo nu en dan zijn er situaties waarin ouders of kinderen ons een spiegel voorhouden, omdat ze heel anders denken dan wat hulpverleners vanzelfsprekend vinden. Dat helpt om door hun bril naar die situaties te kijken en samen met hen te blijven zoeken naar wat het beste is.

26 Begeleiding of bevoogding
ACHTERGROND
Thecla Rondhuis
In Ramons wereld bestaan geen keuzes. Het bedenken van kansrijke alternatieven hoort niet tot zijn vocabulaire. Hij is in dit opzicht gehandicapt. Thecla Rondhuis beschrijft haar leven met haar mongolo•de zoon en stelt de vraag: wat is hier nodig, begeleiding of bevoogding?

30 WAAR HANGEN ZE UIT?
Liesbeth Sluiter

32 Een kinderboek van een eeuw geleden
TERUGBLIK
RenŽ Kil
Generaties Nederlandse kinderen groeiden op met de boeken van W.G. van Hulst. RenŽ Kil las het boek van Hollandse jongens in de Franse tijd als kind Žn docent.

36 Witte ouders
COLUMN
Daphne Clement

38 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Omgaan met pesten
– Wat wordt de koers van de NVO?
– PiPstrip

42 Effectieve behandeling
ONDERZOEK
Nienke Peters-Scheffer
De behandelmethode (DTT) kan de ontwikkeling van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking versnellen. Leidt dit tot besparingen op de lange termijn?


47 Oei
MIEREN
Moderne mensen willen zich van elkaar onderscheiden. Weg met die homogeniserende kaders en ideologie‘n! Unieke kinderen hebben ze bovendien. Veel ouders maken er een project van om alle talenten uit hun kroost te halen.

48 Filosofen vs. Pedagogen
WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer

51 Agenda + Volgende keer + Service