PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 19 (april 2013) Nr. 72

Thema: HET BELANG VAN DISCIPLINEREN

3 “Mag het misschien over de toekomst van de kinderen gaan?
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Kleine kinderen, kleine problemen, weinig geld
INTERVIEW
Bas Levering

Als inspecteur-generaal van het onderwijs maakte Kete Kervezee zich sterk voor de kwaliteit van het onderwijs. Bas Levering kon in een gesprek ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van de PO-Raad constateren dat ze dat in de afgelopen jaren gewoon is blijven doen.

12 Het belang van disciplineren
OPINIE
Tom Kroon
Het is voor pedagogen niet vanzelfsprekend meer om de aandacht te bevestigen op de beschavende gevolgen van vroegtijdig disciplineren. Men is vooral op gericht het de burger naar de zin te maken. Vergeten wordt dat opvoeden ook pijn kan doen.

16 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
Prijs voor praatprikkels
– Mythes over onderwijs
Nederland Museumland
Juf in actie
– Opvoeden is een lastige klus
– PiPstrip

18 Het verwende kind-syndroom
DEBAT
Willem de Jong & Bas levering
Op 8/11/2012 ging Bas Levering in het radioprogramma ‘De Gids’ in debat met Willem de Jong over diens boek ‘Het verwende kind syndroom’. Het lukte debatleider Felix Meurders niet om de debaters dichter bij elkaar te brengen. Ze proberen het in PiP nog een keer.

25 Franje
COLUMN
Daphne Clement

26 WAAR HANGEN ZE UIT
Liesbeth Sluiter

28 Kinderen spelen de wereld in
PRAKTIJK
Isabelle Vingerhoets
Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijspedagogische benadering waarbinnen spel- en onderzoeksactiviteiten van groot belang zijn. Leerkrachten zien deze activiteiten als het hart van het curriculum, waarbinnen alles te leren valt.

34 Taartenbakken als vorm van communicatie
COMMUNICEREN MET KINDEREN

Ben Baarda

35 Jonge tieners zijn sociale-mediajunkies
GENERATIE
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag door Justine Pardoen, medeoprichter en hoofdredacteur van Ouders Online (www.ouders.nl) en de stichting Mijn Kind Online (www.mijnkindonline.nl). Ook is ze verantwoordelijk voor www.mediaopvoeding.nl

36 Nou zal je het beleven
ANALYSE
Tanja van Roosmalen, Eveline Meester, Gea Pasker & John Willemsen

Omgaan met een ziekte of een lichamelijke beperking is te vergelijken met een rouwproces.

41 Eigenheid
DOWN & OUT
Peter van der Doef

Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk oplossen.

42 Filosoferen in zorg, welzijn en onderwijs
WARM AANBEVOLEN

45 Pedagogen zijn grensrechters
MIEREN
Enig sportief jong volk uit Amsterdam-Sloten trapte begin december 2012 in Almere een grensrechter dood. Omstanders keken toe. De opgepakte verdachten – zes pubers en een vader – kregen meteen geen multicultureel omzwachtelde aanduiding meer. Z— zouden zij zich nooit gedragen op vakantie in Rabat of Casablanca, waar het opvoedingsklimaat immers straffer is.

51 Agenda, Volgende keer en Service

52 Status
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven