PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 18 (september 2012) Nr. 68

Thema: ARMOEDE

3 “Artikel 23 haalt met gemak 2017”
MET DE DEUR IN HUIS / Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Financi‘le opvoeding van jongeren in en na tijden van crisis
THEMA
Pim van Heijst

Jongeren vinden het moeilijk om te gaan met geld. Een derde van de jongeren heeft behoefte aan ondersteuning. Hoe kunnen (professionele) opvoeders financi‘le preventie aanpakken?

11 Andere wereld
COLUMN
Daphne Clement
Daphne Clement is pedagoog en moeder van twee zonen. Sinds september 2011 bezoekt haar oudste zoon een zwarte school in Amsterdam Oost.

12 De belevingswereld van kinderen en jongeren die (volgens onze samenleving) in armoede leven
THEMA
Jan van Gils
Kinderen en jongeren hebben een eigen beleving van armoede, anders dan die van volwassenen. Het is dan ook zinvol om de kinderen en jongeren die in armoede leven zelf aan het woord te laten over hun levenssituatie.

17 Steun
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Casus over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

18 Opvoedingsgedrag en (langdurige) armoede
THEMA
Fred Reelick
In een Rotterdams onderzoek werd gekeken of het leven in langdurige armoede gepaard gaat met voor de ontwikkeling van het kind ongunstige manieren van opvoeden. Een onderzoek bij Rotterdamse vrouwen in de bijstand met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.

22 Lof der onaangepastheid
HET
BESLISSENDE BOEK
Frans Jehoel
In d
eze rubriek vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept. In dit nummer wordt ingegaan op het boek ‘Lof der onaangepastheid’ van H.Ph. Milikowski.

25 Slijtvaste metaforen
MIEREN

Ton Notten


26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter
Circus Elleboog afdeling Bijlmer

28 Het gesprek als basis van leren
PRAKTIJK
Wouter Pels
Het gesprek is zonder enige twijfel het ware fundament van het leren. Ervaringen met dialogisch onderwijs in Rijnmond. In de jaren negentig onderzocht de Engelse pedagoog Robin Alexander het basisonderwijs in Engeland, Frankrijk, Rusland, de VS en India. Gesprek en werk blijken overal de hoofdbestanddelen van het onderwijs te zijn, maar niet steeds op dezelfde manier.

35 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Waarderend leren en talantontwikkeling
– Korczak Jubileum Festival
– Week van de opvoeding: Luister ’s naar me
– PiPstrip

36 De Japanse onderwijzer Kanamori brengt een bezoek aan Nederland
ANALYSE
Ton Notten
Is Toshiro Kanamori de achterneef van Theo Thijssen?

37 Online reclame maakt kinderen n—g dikker
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag. Obesitas bij kinderen neemt toe, net als onze zorgen daarover. Al jaren roep ik dat je de schuld niet alleen bij de ouders kunt leggen: onze maatschappij is zelf vetzuchtig. Maar wat is nu echt de invloed van de omgeving? Wat draagt de industrie zelf bij aan het probleem? En hoe zit het met de invloed van de media?

40 Bij de 300ste geboortedag van Rousseau
ACHTERGROND
Willem Koops, Micha de Winter & Bas Levering
De actuele betekenis van het pedagogische denken in het werk van de achttiende-eeuwse Franse filosoof Jean Jaques Rousseau. De auteurs hebben vooral geprobeerd de tegenstrijdigheden in zijn werk tot hun recht te laten komen.
Willem Koops: Verbeelding belangrijker dan kennis. JJR: een negatief denker vol met paradoxen.
Micha de Winter: Een zucht van Verlichting. Leren zelfstandig te zijn en te handelen en leren kritisch te denken.
Bas Levering: Kunnen we Rousseau de schuld geven van het feit dat we in 2012 voor de zoveelste keer de finale van het Eurovisiesongfestival niet haalden? Authenticiteit op de eerste plaats.

48 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer.
– ‘Staal’ van Silvia Avallone

51
Agenda, Volgende keer en Service

52 Betekenis
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven