PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 18 (november 2012) Nr. 69

3 “Is de hersenhype alweer voorbij?”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 ‘Als een rietstengel om je in een wilde stroom aan vast te grijpen’
INTERVIEW
Bas Levering

Jan Timmers vertelt over een bijzondere ontwikkeling in het bijzonder onderwijs die landelijk de aandacht trok, maar ook over de bijzondere manier waarop hij de muren tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wist weg te trekken.

12 Seksuele opvoeding: pedagogische handvatten voor de praktijk
PRAKTIJK
Channah Zwiep
Het verrast veel opvoeders als een jong kind masturbeert of ‘doktertje’ speelt. Met name ouders twijfelen of seksueel gedrag van hun kind wel ‘normaal’ is en hoe zij dit kunnen begeleiden. Hoe ziet de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit en hoe ondersteun je opvoeders concreet bij de seksuele opvoeding?

17 De aanhouder wint
DOWN & OUT
Peter van der Doef

18 Kindisme: vooroordelen, geweld en wreedheid tegen kinderen
ACHTERGROND
Jan Willems
Samenlevingen, en vooral ouders, willen toch het beste voor hun kinderen? Hoe kindvriendelijk, of juist giftig voor het kind-zijn en de gezonde ontwikkeling van kinderen, zijn die samenlevingen echter?

22 Discours de la MŽthode
HET BESLISSENDE BOEK
Bas Levering
In d
eze rubriek vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept. In dit nummer wordt ingegaan op het boek ‘Discours de la MŽthode’ van RenŽ Descartes.

25 Tijd en werk
COLUMN
Daphne Clement

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Vijfenzestig jaar zorgen om de jeugd
ANALYSE
Ton Notten
Zorgen om de jeugd zijn er altijd geweest, maar omschrijvingen en aanpak verschillen voortdurend. Vandaag heeft de jeugdzorg een van de taaiste problemen – ondanks de wet uit 2005, die orde op zaken wilde stellen.

33 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– MIXMAX BRASIL in Tropenmuseum Junior
– Monsieur Lazar
– Met autisme valt goed te leven!
– PiPstrip

34 Buitenspel / Jongeren aan het woord over het aangaan, behouden en be‘indigen van vriendschappen
ONDERZOEK
Anneke Meester-van Laar
Vanaf de puberteit nemen jongeren steeds meer afstand van hun ouders en gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een belangrijke rol spelen in hun leven. Welke opvattingen hebben jongeren over vriendschap?

39 Van het concert des levens…
MIEREN
Ton Notten

40 Eetstoornissen / Labyrint van ontwikkelingen & oorzaken
ANALYSE
Frans Leenders
In het onlangs verschenen boek Eetstoornissen, (hulp bij) eigen kracht is het perspectief van de ervaringsdeskundige, en van zijn of haar sociale omgeving richtinggevend.

44 Voorlezen met een app
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag. In een derde van de gezinnen met jonge kinderen is een tablet zoals een iPad aanwezig, en steeds meer prentenboeken worden gedigitaliseerd. Wat betekent dat voor het ritueel van voorlezen uit prentenboekjes? Gaan ouders dat nu via een beeldscherm doen?

45 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
Werken in de brede school
– Protocol dyscalculie
– Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie
– Dyscalculie en rekenproblemen
– Stomme sommen

51 Agenda, Volgende keer en Service

52 Straats
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven