PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 18 (juni 2012) Nr. 67

3 “Je moet zelf je leven veranderen”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Iets van mijzelf in druk zien verrukt mij hoe dan ook
INTERVIEW
Bas Levering

Bas Levering sprak met ontwikkelingspsycholoog Willem Koops over de status van de ontwikkelingspsychologie, de betekenis van de history of childhood en de impact van de wetenschapper.

12 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Ben jij gek?!
– De rest van je leven
– Oplossingsgerichte gesprekken
– Digi-jongeren in beeld
– PiPstrip

14 Beter en makkelijker leren door dans / ‘Ik zorg voor de ontbrekende link in taal- en rekenverwerving van jonge kinderen’
ACHTERGROND
Lizzy de Wilde
Dansdocente Lenneke Scherrewitz constateerde dat er in het basisonderwijs weinig aandacht besteed wordt aan het leren van taal en rekenen door beweging. Ze ontwikkelde een methode waarbij dans, taal en rekenen gecombineerd worden.

19 Contact
DOWN & OUT
Peter van der Doef

20 Opvoeden versus behandelen
ACHTERGROND
Jo Hermanns
Problemen van kinderen worden steeds minder gezien als horend bij een proces van opgroeien en opvoeden en steeds meer als een signaal dat professionals moeten optreden en zo nodig ingrijpen.

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Orbis Sensualium Pictus
HET
BESLISSENDE BOEK
Age Visser
In d
eze rubriek vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept. In dit nummer wordt ingegaan op het boek ‘Orbis Sensualium Pictus’ van Comenius.

31 Ouderkamer
COLUMN
Daphne Clement

32 Het Indonesisch onderwijs en zijn Nederlandse banden
BUITENLAND
Edu Dumasy
In het onderwijsbeleid in Indonesi‘ en Nederland zijn nu opvallende parallellen. Dat geeft mogelijkheden tot samenwerking en vormen van collegiale visitatie.

37 Media in de wieg
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag. Mijn Kind Online deed onderzoek naar het mediagebruik van kinderen van nul t/m zeven jaar. De iPad blijkt bezig aan een razendsnelle opmars in Nederlandse gezinnen.

38 ‘Echt scheiden’ niet in het belang van de kinderen
REACTIE
Inge Saris-van Bijnen & Bas Levering
De makers van het televisieprogramma Echt Scheiden spreken nadrukkelijk van hulptelevisie. Inge Saris-van Bijnen en Bas Levering beargumenteren hoe onterecht dat is.

41 De opvoeding ligt op straat
MIEREN

Ton Notten


42 De gevolgen van het veiligheidsdenken voor de zorg voor onze kinderen
ANALYSE
Ido Weijers
De roep om veiligheid cre‘ert een pedagogisch monster.

46 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
Kauwboy
– Niet voor de winst
– Bedrog en onbenul

51
Agenda, Volgende keer en Service

52 Talentontwikkeling
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven