PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 18 (december 2012) Nr. 70

Thema: EIGEN KRACHT-CONFERENTIE [EK-c]

3 “Het eeuwige pesten”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 ‘Eigen kracht als mentaliteitsverandering’
THEMA
Rob van PagŽe

Eigen Kracht is de laatste jaren een modebegrip geworden dat in elke zichzelf respecterende gemeentelijke nota staat. Meestal wordt er niet bij vermeld wat er precies mee bedoeld wordt en hoe je dat doet, maar het klinkt alsof mensen nu h
un problemen zelf gaan oplossen. Het klinkt bovendien ook prettig goedkoop en dat komt goed uit in deze financieel zware tijden. In dit artikel wil ik uitleggen wat ‘Eigen Kracht-conferenties’* zijn, welk verhaal er achter zit, wat het betekent als je de principes van deze benadering in ons stelsel wilt invoeren en wat daarvoor nodig is.
* EigenKracht-conferentie (EK-c) is de Nederlandse naam voor het Nieuw-Zeelandse Family Group Conference (FGC)

10 Een Eigen Kracht-conferentie in de praktijk
PRAKTIJK
Thomas Meijers & Lineke Joanknecht
Het lijkt zo simpel: als mensen problemen hebben, roepen ze hun familie en vrienden bij elkaar om de situatie te bespreken, maken ze een plan en gaan “With a little help from their friends” gesteund een betere toekomst in.

15 Belangrijk
COLUMN
Daphne Clement

16 Eigen Kracht-conferentie: Zorg begint in eigen kring
THEMA
Ester Rietveld & Erna ’t Hart
Door voor ouders met een verstandelijke beperking een Eigen Kracht-conferentie te organiseren, krijgen zij en hun ondersteunende netwerk meer zeggenschap over het nemen van hun eigen beslissingen.

22 De boom der kennis: Hoe wij de wereld door onze eigen waarneming cre‘ren
HET BESLISSENDE BOEK
Loes Houweling
In d
eze rubriek vertelt een pedagoog over een boek dat voor hem of haar van grote betekenis is geweest. De auteur gaat terug naar de tijd van die eerste lezing, maar gaat ook na welke sensatie het boek bij herlezing nu nog oproept. In dit nummer wordt ingegaan op het boek ‘De boom der kennis‘ van Maturana, Humberto R., & Varela, Francisco J.

25 Moeilijk- en mogelijkheden
DOWN & OUT
Peter van der Doef

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Waarom spelen belangrijk is
ONDERZOEK
Louise Berkhout
Kinderen in groep 1 en 2 zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder at volwassenen daar een doel bij stellen. Deze conclusie trekt Louise Berkhout uit haar promotieonderzoek.

32 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
Waar hoor je thuis?
– Onderwijserfgoed
Voor ieder kind een veilig thuis
Passie voor onderwijs
– Slaapklets
– PiPstrip

34 De X-factor van de werkmeester
PRAKTIJK
Hans Werdmšlder
Hoe krijg je jongeren met een crimineel verleden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en negatief gewoontegedrag, aan de slag? In Amsterdam bestaat een werkervaringsproject – de Herstelling – dat zeer laag geschoolde werkloze jongeren de mogelijkheid biedt om met een stevige duw in de rug op eigen benen te staan.

38 De invloed van media op de schoolprestaties
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag. In een derde van de gezinnen met jonge kinderen is een tablet zoals een iPad aanwezig, en steeds meer prentenboeken worden gedigitaliseerd. Wat betekent dat voor het ritueel van voorlezen uit prentenboekjes? Gaan ouders dat nu via een beeldscherm doen?

39 Gezinsbeleid: heen en weer
MIEREN
Ton Notten


40 De klas op drift / Leren in en van de stad
ONDERZOEK
Maarten Hennekes & Bregje de Vries
Het opdoen van ervaringen in de echte wereld stelt vmbo-leerlingen in staat persoonlijke betekenis te geven aan het leren. Voor een school de kunst buitenschoolse ervaringen te verbinden met het schoolcurriculum. In een praktijkonderzoek onderzochten we hoe we het buitenschoolse leven van vmbo-leerlingen kunnen verbinden aan het leren in de school.

44 Beweging doet leren / De pedagogische missie van Wilhelmina Bladergroen (1908-1983)
BIOGRAFIE
Mineke van Essen
De kinderpsychologe en orthopedagoge Bladergroen was een begrip in de wereld van de opvoeding en daarbuiten, zo laat Mineke van Essen zien in haar recent verschenen biografie ‘Wilhelmina Bladergroen – Vrouw in de eeuw van het kind’.

48 Ons instinct klopt niet
WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– Ouders opgelet! Baanbrekende inzichten over opvoeden

51 Agenda, Volgende keer en Service

52 Leerwerktraject
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven