PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 17 (september 2011) Nr. 62

3 “Bij elke vernieuwing moet je toch even vragen: ‘Wat is hier nu eigenlijk nieuw aan?’ “
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Nog een wereld te winnen met onderzoek
INTERVIEW
Bas Levering
Interview met Carlo Schuengel, sinds 1999 hoogleraar orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hoofd van de nieuwe afdeling Ontwikkelingspedagogiek. Een gesprek over de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de kwaliteit van opvoeding.

12 Het verborgen curriculum van de jeugdzorg
ANALYSE
Marit Hopman
Over de rol van waarden en overtuigingen ten aanzien van jongeren en opvoeding bij de ontwikkeling van jeugdzorginterventies.

16 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Opvoeden: hoe doe jij dat? De eerste landelijke Week van de Opvoeding
– PiPstrip
– Ouders geef het goede voorbeeld
– CJG-informatiebank
– Boek: Kwetsbare kinderen

18 Waar nog een plek vinden om jezelf te worden?
ANALYSE
Hans van Crombrugge
Opvoeding en plaatsbepalingssystemen. Ouders worden geacht op de handel en wandel van hun kinderen toe te zien. Ouderschap houdt dus ook controle in. Met de technologische ontwikkelingen worden deze controlemogelijkheden steeds groter.

24 “Ongerustheid is het lot van iedere opvoeder”
REACTIE
Bas Levering
Reactie op het voorgaande artikel.

25 Communicatie
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Tien minuten gesprekken: Panacee of pedagogisch onding?
PRAKTIJK
Edu Dumasy & Martijn van Schaik
Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na schooltijd alle ouders te ontvangen.

32 Duurzaam opvoeden en ontwikkelen
PRAKTIJK
Marcel van Herpen & Wilma van Esch
Een ErvaringsGerichte aanpak van 0 tot 6 jaar met een goed voorbereide omgeving, ruimte voor diversiteit en open en respectvolle communicatie. Sinds enkele jaren heeft het ErvaringsGericht werken een plek gekregen in de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters. E.G.O. [ErvaringsGericht Onderwijs] richt zich op de ervaringsstroom van kinderen, oftewel op het totaal van mogelijkheden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

36 Waar het bij de brede school om gaat: verbreden, samenwerken & verbinden
ACHTERGROND
Wouter Pols
Vijftien jaar geleden werden de eerste brede scholen in ons land opgericht. Inmiddels zijn er 1600: 1200 binnen het basis- en 400 in het voortgezet onderwijs, voornamelijk in het vmbo. Die scholen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Brede scholen bestaan er in soorten en maten.

41 “Met dertig kleuters in de kring”
ESCH
Wilma van Esch

42 Opvoeden is wel/niet erfelijk
MIEREN
Wie herinnert zich Wouter Buikhuisen nog? Deze hoogleraar criminologie te Leiden opperde aan het eind van de jaren zeventig biosociaal onderzoek naar de criminele aanleg van jonge mensen.

43 Kinderen en hun mediagedrag
GENERATIE M
Justine Pardoen
Hoe kinderen hoge schulden maken door de gratis-cultuur.

44 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– ‘De alledaagse kracht van de sport’ van Paul Verweel en Marlies Wolterbeek.
– ‘De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK’ van Frits Spangenberg en Martijn Lampert.
– ‘Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft’ van Esther Smid.

51
Agenda, Volgende keer en Service

52 Zomer
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven