PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 17 (oktober 2011) Nr. 63

3 “Hoe geld de toekomst van het jonge kind bepaalt “
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Voor- en vroegschoolse educatie nader bekeken
DEBAT
Sieneke Goorhuis-Brouwer & Cathy van Tuijl
Debat VVE nader bekeken. Vanuit de politiek is er de laatste jaren grote aandacht voor taalachterstanden, omdat een goede taalontwikkeling een goede voorspeller is voor latere leerprestaties. Dit heeft geleid tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

15 “Domme kinderen of leerzame lessen?”
ESCH
Wilma van Esch

16 Als de kippen erbij! / Vroegtijdige herkenning van problemen en hulp bij jonge kinderen
ESSAY
Martine Delfos
Diagnoses vliegen kinderen om de oren. Verkeerde diagnoses ook.

21 Wrrrok
MIEREN

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren Nederlanders tot voor kort tevredener met de persoonlijke leefsituatie dan met de samenleving, maar communiceren die vaten inmiddels: de privŽtevredenheid neemt iets af, men raakt contenter met de maatschappij.

22 Wat heeft die methode dat ik niet heb?
ANALYSE
Helma Brouwers
Bezwaren tegen een programmagerichte aanpak voor peuters en kleuters. Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet goed is voor peuters en kleuters. Helma Brouwers zet de bezwaren op een rij.

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Herrie, slopen & stoeien
OPINIE
Marianne de Valck
Jongens zijn anders dan meisjes. Hoe gaan we daar mee om?

32 ‘Schrijf maar: er kwam een stier aan…’
PRAKTIJK
Jenthe Baeyens
Narratieve didactiek is een waardevol onderdeel van het kleutercurriculum. De narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen wordt op veel scholen in de Verenigde Staten uitgevoerd en erkend voor de invloed die het heeft op de sociale, narratieve en taalontwikkeling van jonge kinderen.

36 Samen
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

37 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Wiskikker op avontuur!
– Jongeren democratischer
– PiPstrip

38 Help! Ik verwacht een najaarskind!
ACHTERGROND
JosŽ Smeets
Niet alle kinderen zitten even lang in de kleuterbouw. In Nederland mogen kinderen naar de basisschool op de dag van hun vierde verjaardag. Dit betekent dat er in groep 1 gedurende het hele jaar kinderen instromen. Het kind dat in julie vier wordt, gaat na de zomervakantie op school beginnen, een kind dat in oktober vier wordt, start ergens rond de herfstvakantie en een kind dat in april vier wordt, rond de meivakantie. Dit betekent dat kinderen dus niet allemaal even lang op school zitten. In de praktijk betekent dit vooral dat kinderen niet even lang in de kleuterbouw zitten.

42 Lea Dasberg: charismatisch pedagoog in verwarrende tijden
BIOGRAFIE
Lennart Vriens
In de naoorlogse Nederlandse pedagogiek neemt Lea Dasberg een bijzondere plaats in. Van alle belangrijke pedagogen uit de jaren zeventig en tachtig is zij met een unieke combinatie van persoonlijkheid, werk en gevoel voor tijd en actualiteit de meest charismatische, tegendraadse en spraakmakende. Na haar vertrek uit Nederland midden jaren tachtig ebde de belangstelling echter vrij snel weg. Lennart Vriens weegt het belang van haar werk voor de opvoeding van vandaag.

47 Kinderen en hun mediagedrag
GENERATIE M
Justine Pardoen
Oerwoud van online hulpsites voor jongeren vraagt om scherp boerenverstand.

48 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– ‘Docent van nu, hoe je als docent het beste uit jezelf haalt’ van Klaas Jan Terpstra
– Vernieuwde Scheepvaartmuseum in Amsterdam is weer open

51
Agenda, Volgende keer en Service

52 Skateboard
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven