PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 17 (februari 2011) Nr. 59

3 “Hofnarretje en Knuffelparadijs zullen nooit meer zo onschuldig klinken als ze bedoeld waren”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)
“Het is onthutsend om te moeten constateren hoe snel woorden besmet kunnen raken…”

6 ‘We zien armoede te weinig als psychologisch probleem’
INTERVIEW
Bas Levering
In gesprek met Erik Snel, socioloog en armoedeonderzoeker aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

12 i-PIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Lancering Kankerspoken
– Een paar pictogrammen zeggen meer dan 1000 woorden
– Voor kids gaat de zon op
– Hoe tolerant ben jij?
– Jongeren, niet erg prijsbewust
– Ontdek je lichaam
– Nee zeggen mag!

15 Signs of safety / Een reis op weg naar veiligheid in het gezin
PRAKTIJK
Catelijne Sillevis
Een bruikbare methode bij de aanpak van kindermishandeling. De relatief eenvoudige methodiek kan de veiligheid van kinderen vergroten of zelfs garanderen.

20 Idyllische gezinstafereeltjes
ONDERZOEK
Peter Hoffenaar
Gewapend met twee videocamera’s en een palmtopcomputer bezocht een onderzoeksteam van de University of California Los Angeles (UCLA) zo’n dertig gezinnen. Zij bleven twee dagen logeren en filmden het dagelijkse gezinsleven. Ook in het drukke bestaan van tweeverdieners blijkt ruimte te zijn voor quality time, maar het is wel vooral de moeder die kwaliteit biedt.

22 Zelfinstructie
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

23 Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en het jongerenwerk / Onbenutte kansen
ANALYSE
J. Sonneveld
Het voortgezet onderwijs moet tegenwoordig zorgen voor heel wat maatschappelijke taken zoals het organiseren van maatschappelijke stages, een aantrekkelijk buitenschools aanbod of projecten om schooluitval te bestrijden. Docenten beschikken vaak zelf niet over de tijd en deskundigheid. Wellicht biedt het jongerenwerk een uitkomst.

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Leerlingen tussen afkomst en toekomst
CASESTUDY
Rosa Rodrigues, Danielle van de KootDees & Jan Terwel
Twee leerlingen, Nathalie en Mohammed, aan het woord over hun mars door het onderwijs.

34 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
– Idealen op drift : een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren (boek)
– An intimate history of Jewish childhood, in the Western world 1723-1933, according to autobiographies (boek)
– Een indiaan in huis (voorstelling)

37 Tieners en loverboys
GENERATIE M
Justine Pardoen
Het aantal tieners dat via internet in aanraking komt met loverboys neemt toe.

38 Modern ouderschap / Kansen vergroten door zo nodig verschil te maken
OPINIE
Lauk Woltring & Christel de Lange
Als je jongeren de kans wil geven zelf de weg te kiezen die hen past, moet je als ouder verschil durven maken tussen jongens en meisjes.

42 Lessen voor pedagogische Surinamegangers
BUITENLAND
Toby Witte
Buitenlandervaringen van Nederlandse pedagogische professionals. Wie de Surinaamse context uit het oog verliest, raakt het spoor bijster.

45 “Asperger”
ESCH
Wilma van Esch
“Maar vertel eens, wat is er anders aan jou?”

46 Johan Wilhelm van Hulst (1911) / Een onderwijsman in de politiek
BIOGRAFIE
Ton Notten & Tom Kroon
Johan Wilhelm van Hulst, van 1963 tot 1976 hoogleraar Pedagogiek aan de Vrije Universiteit, in zijn tijd een bekend politicus en behartiger van de belangen van de hbo-opleidingen pedagogiek, vierde op 28 januari zijn honderdste verjaardag. Hij staat nog midden in het leven. Voor Pedagogiek in Praktijk aanleiding om hem aan de hand van zijn levensbeschrijving enkele vragen en vroegere uitspraken voor te leggen.

49 Spruitjes: postmoderne winterkost
MIEREN
Een wintervertelling.

50 Geschiedenis schrijven
ORBIS PICTUS / ACADEMIE VAN DE STRAAT
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven
‘Zie je dit gebouw?’

51 Agenda, Volgende keer en Service