PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 17 (april 2011) Nr. 60

3 ‘Nergens trof ik een massieve afwijzing aan van de opvoeding met de zweep erover’
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Hyperouders, verwende kinderen?
HYPERPARENTING – ANALYSE
Bas Levering & Stefan Ramaekers
Is hyperparenting een verschijnsel waar we ons zorgen over moeten maken? Of zijn ouders die kosten noch moeite sparen om hun kinderen alles te geven en alle obstakels uit de weg te ruimen, een typisch Amerikaans verschijnsel waar de Nederlandse ouder te nuchter voor is?

14 iPIP
NIEUWS & INFORMATIE
– Vooroordelenkoffer
– Studenten leren kinderen veilig internetten
– Baby’s leren klokkijken
– Wanneer wordt het weer leuk?

16 Kracht van het gewone in opvoeding en jeugdzorg
HYPERPARENTING – ONDERZOEK
Peter van der Doef
Over de krachten die in het gewone leven werkzaam zijn en die in vastgelopen opvoedingssituaties een oplossing kunnen bieden.

20 Wat hebbie er nog aan dan?
PRAKTIJK
Martijn van Schaik
Hoe leerlingen van het vmbo in de afdelingen techniek uit praktische opdrachten meer leren dan alleen vaardigheden.

25 Volhouden en (door)bijten
ORBIS PICTUS / ACADEMIE VAN DE STRAAT
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter

28 Opvoeding & Vrijheid
OPINIE
Micha de Winter
Hoe leren we kinderen en jongeren om te gaan met vrijheid? Een krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoeding en pedagogiek.

34 Diversiteit in het hoger onderwijs
PRAKTIJK
Edu Dumasy
De overheid ziet het belang in van diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Een praktijkvoorbeeld van de interculturalisering van een sportopleiding.

39 Oefening baart kunst
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

40 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
En zij die na ons komen. Kleine kroniek van drie Nederlandse families
Grootvader Piepestok. Een geschiedenis van Nederlandse schoolmeesters
De sociale ontwikkeling van het schoolkind

43 “Groeipijn”
ESCH
Wilma van Esch
De ‘curling-generatie’.

44 Strafpunten of prachtwijken?
MIEREN
Huisvesting, beschaving en onderwijs door de jaren heen…

45 Pedagoog in werk en leven – Plato (427 – 347 v.Chr.)
BIOGRAFIE
Anne Margriet van Dam
Behalve een grondlegger van de westerse filosofie was Plato een van de eerste filosofen die zich afvroeg waaraan een goede opvoeding, goed onderwijs en goede kennis moesten voldoen. Wat is kennis? Hoe wordt kennis overgedragen? Wat is de beste opvoeding voor wie? Als leerling van Socrates en leraar van onder anderen Aristoteles was ook zijn eigen levensgeschiedenis doortrokken van deze thema’s.

50 GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

51 Agenda, Volgende keer en Service