PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 16 (september 2010) Nr. 56

3 “Toen de kwestie van de spookstudenten was afgehandeld dacht ik even dat we voorgoed van dit gedoe verlost waren”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 Als Nederlands niet je eerste taal is
OPINIE
Rasit Bal
In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij bewindspersonen heel vaak roepen: hoe eerder kinderen beginnen met Nederlands te leren, des te beter! Maar is dit ook echt zo?

10 Tweetaligheid kent ook voordelen
REACTIE
Anna Scheele
Reactie op het voorgaande opiniestuk van Rasit Bal ‘Als Nederlands niet je eerste taal is’.
Ruim een half jaar geleden stelde voormalig minister Van der Laan (Integratie,PvdA) dat ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen hun kinderen opzadelen met een niet in te halen taalachterstand. Als remedie droeg hij een verplichte Nederlandse taalles voor de ouders van allochtone kinderen aan.

13 “Tegeltjeswijsheid of welgemeende belofte?”
ESCH
Wilma van Esch
Beroepsethiek: de ‘Eed van Hippocrates’ voor pabo-studenten.

14 i-PIP
– UvA-onderzoekers ontwikkelen meetinstrument Burgerschap
– Extra gevoelig voor meedrinken met vrienden / Jongeren met verandering in dopaminegen DRD4
– Hoe zat het dan met alcohol? / Waren uw kinderen alleen op vakantie?
– Jongens verschillen van meisjes in werkhouding en gedrag
– Moederliefde werkt na 30 jaar nog door in zelfvertrouwen kinderen
– Aantal leerkrachten in Nederland per 1 september

16 Niet te streng! / De ontwikkeling van het sociale klimaat in een nieuwe klas
PROEFSCHRIFT
Tim Mainhard
Bij het begin van het schooljaar is het altijd maar weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het sociale klimaat in de klas.

21 Digitale auditieve drugs
GENERATIE M
Justine Pardoen
Uit de VS waait een nieuwe rage over: digitale auditieve drugs. Kinderen zouden high kunnen worden via mp3-tjes met bepaalde muziek.

22 Dyslexieprotocol voor kleuters is onzinnig
ONDERZOEK
Sieneke Goorhuis-Brouwer
Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen echt kunnen lezen en hoe moeten we hen dat leren?

26 Waar hangen ze uit?
HANGPLEK
Liesbeth Sluiter
Terwijl de rest van zijn familie op het jaarlijkse kampeerweekend in de zon ligt en zwemt, oefent Joost de Klein (14) zijn streetdance moves.

28 ‘Evidence based is nog teveel reclameslogan’
INTERVIEW
Bas Levering
Om een project gefinancierd te krijgen, maakt de overheid subsidieverlening steeds vaker afhankelijk van de vraag of de gebruikte methodieken ‘bewezen effectief’ zijn. Bas Levering sprak met Jan Steynaert, die samen met Tineke van den Biggelaar en Johan Peels een boek schreef over een benadering die ook in de pedagogische sector alleen maar veld wint.

34 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
Kleine dagen (boek)
– Verzen van een vader (boek)
Alissa en Adrienne (boek)
– Doe me een deugd. Praktijkboek morele vorming voor de basisschool (boek)
Afterschool (boek)

38 Kinderspel (3)*
ACHTERGROND / KINDERSPEL
Wilna Meijer
In het vorige artikel hebben we kennis gemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend naar Vygotsky, dat ‘het kind in z’n spel een kop groter is dan zichzelf’. Dit is de derde en laatste aflevering over hoe kinderspel – meer dan welke programmagerichte instructie ook – kinderen helpt om grip te krijgen op de wereld.
*Het vorige artikel hierover verscheen in PIP 55, pag. 32-37 (juni 2010).


43 Een nieuwe fiets
DOWN & OUT
Peter van der Doef

44 Augustinus (354-430), leraar voor eens en voor altijd
BIOGRAFIE
Joost van Neer
In zijn ‘Belijdenissen’ toont Augustinus zich als een bescheiden leraar. De overgang van niet weten naar wel weten wordt naar zijn overtuiging niet bewerkstelligd door de uiterlijke leraar, maar door de innerlijke leraar: de waarheid. En deze overgang vindt plaats in de leerling zelf.

48 Binding
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven

49 Mensenveredeling
MIEREN
Nederland is het land met de hoogste pedagogendichtheid ter wereld. Hoe kan dat nou?

51 Agenda, Volgende keer en Service