PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 16 (oktober 2010) Nr. 57

3 “De lezer moet zelf maar uitmaken welk probleem het grootst is, …”
Redactioneel / MET DE DEUR IN HUIS
Bas Levering (hoofdredacteur)
“De lezer moet zelf maar uitmaken welk probleem het grootst is, dat van de opgejaagde ouders of dat van de miskende kinderen...”

6 ‘Veel ouders doen het verrot slecht’
INTERVIEW
Bas Levering
Cornald Maas, bekende Nederlander en zelf kind van gescheiden ouders bundelde zijn interviews over dit thema in ‘Uit elkaar’. Cornald sprak met een honderdtal kinderen van gescheiden ouders over hun ervaringen. Hun verhalen werden de afgelopen jaren onder de titel ‘Uit elkaar’ afgedrukt in het zaterdagse ‘Volkskrant Magazine’. Professionals die met echtscheiding te maken hebbe, keken al langer naar het boek uit. Dat boek is er nu. Bas Levering sprak met Maas over een gewoon verschijnsel dat voor kinderen maar niet gewoon wil worden.

12 i-PIP
NIEUWS & INFORMATIE
ToolKid, het eerste professionele kindergereedschap ter wereld
– Directeur OUDERS & COO: “Slechte verstandhouding tussen school en ouders gaat ten koste van de kinderen”

13 Aandacht
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Over de manier waarop hulpverleners, ouders en kinderen naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen.

14 i-PIP
NIEUWS & INFORMATIE
Moving Out, ‘Hoe ik de wereld be•nvloed’
– Het laatste J/M-onderzoek samengevat in cijfers
– Apotheker belangrijker dan moeder
– Toolkit ‘Kind en trauma’
– Beweeglijkheid baby’s betrouwbaar in kaart te brengen
– Veel meer kinderen in therapie

16 Triple P houdt te weinig rekening met schuldgevoel /Perfecte kinderen bestaan niet
OPINIE
Kaat Schaubroeck
Het gevoel tekort te schieten is inherent aan het opvoedingsproces, maar wordt ook in toenemende mate een maatschappelijk verschijnsel: ouders voelen zich tot in het absurde verantwoordelijk voor alles wat hun kinderen overkomt. Het belang van de juiste opvoedondersteuning is dan ook groter dan ooit. Kunnen (populaire) opvoedingsprogramma’s als Triple P (ofwel Positief opvoeden) deze steun bieden?

22 Ondersteunend pedagogisch inrichten
PRAKTIJK
Karlijn van de Wier
Hoekjes maken, prikkels doseren en op de knie‘n door de ruimte. Pedagogisch Inrichten steeds vaker besproken in de kinderopvang. Een goede inrichting van verblijfsruimtes voor kinderen is dan ook van groot belang, mede omdat de inrichting ondersteunend kan zijn aan de opvoeding.

28 MBO onder de maat / Docenten doen een boekje open
REPORTAGE + REACTIES
Aart Verschuur
Wat gebeurt er eigenlijk op het mbo? Zo moeilijk moet het toch niet zijn gemiddeld intelligente leerlingen een vak bij te brengen? Dat blijkt het wel te zijn en dat ligt niet aan de gemiddelde leerling en ook niet aan de gemiddelde docent. Waarom zij dan toch ver onder de maat presteren, vertellen zij u zelf.

34 WARM AANBEVOLEN
Boeken, films, events, congressen, websites, voorstellingen, programma’s, uitzendingen, publicaties en veel meer
Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt (boek)
– Un prophte (2009). Slachtoffer en dader tegelijk (film)
– Klaar voor de toekomst. Eigentijdse gebouwen voor eigentijds onderwijs in Arnhem (boek)

38 Opvoeden in China
ONDERZOEK / ACHTERGROND
Nelleke Ršgels
Voor me ligt het boek ‘Childhood in China’. Een boek dat 35 jaar geleden verscheen en verslag doet van de bevindingen van een wetenschappelijke Amerikaanse delegatie op het gebied van opvoeding en vroegschoolse educatie in China. De delegatie bestond uit een aantal vooraanstaande psychologen en sociologen waaronder William Kessen, Urie Bronfenbrenner, Jerome Kagan, Eleanor Maccoby, Martin K. Whyte en Marian Radke Yarrow. Wat is er sindsdien veranderd en wat kunnen we nog allemaal verwachten?

42 “Alcohol”
ESCH
Wilma van Esch
“Mag ik je interviewen over alcohol, mam?”

43 Jongeren en interactieve media

GENERATIE M
Justine Pardoen
De schoolgaande generatie wordt steevast gezien als een homogene groep: generatie Einstein. Maar het geeft een vals beeld: de groep is zeerdivers. En Einstein? Ach…

44 Helen Parkhurst (7 maart 1886 – 1 juni 1973): Onvermoeibaar ontwerper van het daltononderwijs
BIOGRAFIE
Rene Berends
Met zo’n driehonderd scholen in Nederland is het daltononderwijs een belangrijke richting binnen het traditionele vernieuwingsonderwijs. Ook op veel niet-daltonscholen worden regelmatig ‘daltonachtige’ werkwijzen , zoals het werken met taken, in praktijk gebracht. Het daltononderwijs vindt haar oorsprong in de idee‘n van Helen Parkhurst, een Amerikaanse pedagoog uit het begin van de twintigste eeuw.

48 Academie van de straat
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Olger van Griensven

49 De schaaol van de school
MIEREN
‘Wetenschappers pleiten voor handhaven van de bouwregels in de zorg’, kopte het avondblad een tijdje geleden.’

51 Agenda, Volgende keer en Service