PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (oktober 2009) Nr. 51

2 “De discussie over de ‘pedagogische tik’ was even helemaal terug…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)
“De Amersfoortse predikant Goldschmeding werd door alle zichzelf respecterende televisietalkshows uitgenodigd om zijn verhaal te doen…”

4 i-PIP
– Nederlandse schoolkinderen hebben de tijd van hun leven
– Radboud Universiteit wil van basisschoolleerlingen onderzoekers maken
– Campagne wijziging wajong-wet op volle toeren
– Genderverschillen al merkbaar in het eerste leerjaar
– Amerikaanse docenten laken gebrek aan respect studenten
– iPod-doof

8 Kindgebaren / Gebaren niet alleen goed voor doven en slechthorenden
Isabel Michelotti
Horende ouders, baby’s en peuters gaan beter met elkaar communiceren door middel van ondersteunende gebaren.

12 ‘Kinderrechten zijn onvoorwaardelijk’
INTERVIEW
Bas Levering
Een gesprek met Bruno Vanobbergen, wijsgerig pedagoog, die onlangs aantrad als de nieuwe Vlaamse kinderrechtencommissaris.

17 Helden
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

18 Als je kind wordt opgenomen
Peter Muller
Als Wessel in groep 4 zit, krijgt hij het moeilijk. Hij is onzeker en angstig. De angsten nemen zulke grote vormen aan dat hij niet meer normaal kan functioneren. Zijn vader beschrijft de zware periode die zijn zoon en gezin doormaakten.

23 ‘Jong geleerd is oud gedaan’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

24 Ziel en Priem
HERFSTLEESTIP
Bas Levering
Over Kijken in de ziel en De eenzaamheid van de priemgetallen.

26 Religie in het openbaar onderwijs? / God op school
Ton Beekman en Elza Kuyk
In december 2008 besloot de Tweede kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Schets van een controverse.

30 Een bredere blik op gezinnen
Erna Hooghiemstra
Het taboe op gezinsbeleid heeft een schrale openbare omgeving voor gezinnen in Nederland gecre‘erd, zo betoogt Erna Hooghiemstra in haar oratie als lector Jeugd en Gezin aan de Fontys Hogeschool.

35 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

36 Beroepscode voor HBO-pedagogen herzien / Beroepseer vraagt om code
Jan Ebskamp & Afra Groen
Geen ver-van-mijn-bed-show. Waar sta je voor als professioneel pedagoog? Wat vind je belangrijk? Waar ben je trots op? Waar wil je op aangesproken worden? Dat zijn de waarden en idealen die in de beroepscode van Phorza worden verwoord.

40 Het gelijk temmen
MIEREN
Ton Notten

40 Jonggeleerd
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Frans Spierings
Foto met bijschrift

41 Krachtige leraren, prachtig onderwijs
OP SCHRIFT
Edu Dumasy

42 Cornelis Eliza van Koetsveld (1807-1893): ‘Genezing door opvoeding’
BIOGRAFIE
Dorien Graas
De negentiende-eeuwse hofprediker en dichter Cornelis Eliza van Koetsveld was in zijn tijd een belangrijk man. Niet geheel onterecht duikt zijn naam voortdurend op in historisch-pedagogische overzichten over speciaal onderwijs en opvoeding. De problemen waarmee hij bij de oprichting van de eerste dagschool voor zwakzinnige kinderen (zmlk) – de Idiotenschool – in 1855 kampte, zijn ook nu zeer herkenbaar. Een levensbeschrijving van de man die zowel thuis was aan het koninklijk hof als in het armen- en zwakzinnigenwezen.

46 Agenda

48 Bali
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)