PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (juni 2009) Nr. 49

6 “Soms is goed uitleggen waarom er geen wetenschappelijke verklaring voorhanden is het hoogst haalbare …”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 i-PIP
– Voor het eerst naar school
– Zo ouder, zo kind?
– Zelf uitleggen is leerzamer
– Dierenmishandeling signaal voor kindermishandeling
– Kind niet altijd gebaat bij kennis over biologische afkomst
– Illegale kinderen hebben rechten!
– Reclame doet jongensmagen knorren
– Jongens willen, meiden gillen?

8 Stiefmoeders verdienen steun
Addy Manneke
Niet alleen kinderen hebben soms moeite om in een stiefverband hun plaats te vinden. Ook stiefmoeders komen vaak in een lastig parket. Vader, kind en andere betrokkenen confronteren haar met dubbele verwachtingen; enerzijds wordt zij geacht een verzorgende en opvoedende rol te vervullen, anderzijds moet ze vooral geen ‘echte moeder’ voor het kind willen zijn. Addy Manneke beschrijft de complexe positie waarin stiefmoeders terechtkomen en de tegenstrijdige gevoelens die deze positie oproept. Welke steun kunnen zij gebruiken?

12 Nieuwe stelling: Stiefmoeders verdienen meer steun van vaders dan ze doorgaans krijgen
STELLING
Reacties op de vorige stelling (Bij zwemles aan jonge kinderen zijn plezier en spel belangrijker dan het aanleren van zwemslagen) en een nieuwe stelling.

13 De aanhouder wint
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

14 ‘Professionals, claim je eigen domein’
INTERVIEW
Bas Levering
Anderhalf jaar geleden verklaarde wethouder Jantine Kriens namens de gemeente Rotterdam in een krantenadvertentie de oorlog aan huiselijk geweld. Het Rotterdamse initiatief sloot nauw aan bij het kabinetsbeleid. Jos LamŽ, directeur van de Riagg Rijnmond, kwam in het nieuws omdat hij weigerde de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. De wethouder schortte de uitbetaling van de gemeentelijke subsidie op. Bas Levering sprak met Jos LamŽ over de achtergronden van deze weigering en zijn uitzonderlijk scherpe kritiek op het overheidsbeleid.

18 Kindsoldaten zijn geen moordmachines
Ginny Mooy
Ginny Mooy beschrijft hoe de levens van ex-kindsoldaten worden getekend door alledaagse problemen. Problemen die ze niet het hoofd kunnen bieden omdat hun de middelen werden afgenomen om hun eigen leven te leiden. Kindsoldaten hebben na hun ontwapening zelfstandigheid nodig, en de mogelijkheid zelf over hun levens te beslissen. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Aan beide kanten: zowel van de burgers, als van de kindsoldaten zelf.

22 Ogen op straat
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Frans Spierings
Foto met bijschrift.

23 Photoshoppen is goed voor het zelfbeeld

GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

24 Jeugdzorg in tijden van recessie
Maarten Faas
De gehele oppositie in de Tweede Kamer is het erover eens: er moet een parlementair onderzoek naar de jeugdzorg komen. De MOgroep Jeugdzorg ziet hier niets in. De problemen in de jeugdzorg worden volgens deze brancheorganisatie wel degelijk aangepakt. Een parlementair onderzoek zou de motivatie en het imago van de hardwerkende professionals in de jeugdzorg alleen maar verslechteren. Toch kan de MOgroep niet ontkennen dat een aantal fundamentele knelpunten moet worden aangepakt. Maarten Faas, orthopedagoog en bestuurder van een grote jeugdzorgorganisatie, schetst hier langs welke scharnierpunten minister Rouvoet structurele verbeteringen zou kunnen inleiden.

27 Kerncompetenties
MIEREN
Ton Notten

28 De onmisbare adoptiegrootouder
RenŽ A.C. Hoksbergen
Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 55.000 geadopteerden. Vooral uit het buitenland geadopteerde kinderen en hun ouders vragen extra aandacht en zorg. De sociale omgeving van het adoptiegezin is daarbij van cruciaal belang. Opmerkelijk is daarom dat de rol van adoptiegrootouders zo weinig aandacht krijgt. Emeritus adoptiehoogleraar RenŽ Hoksbergen beschrijft de valkuilen en ondersteuningsmogelijkheden van adoptiegrootouders: hoe kunnen zij de kersverse adoptieouders ondersteunen en bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van hun kleinkind?

33 ‘Als je je ouders slaat, groeien je handen boven je graf’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

34 Intu•tie met de puntjes op de ‘i’
Shirley Molenaar
Intu•ties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intu•ties om te zetten in handelen, omdat deze vaak nog vaag en ondefinieerbaar zijn. Op grond van haar afstudeeronderzoek pleit pedagoog Shirley Molenaar ervoor om intu•ties wel serieus te nemen vanwege hun signaleringwaarde; ze kunnen professionals wijzen op iets dat in gezinnen ‘niet pluis’ is, maar waarvoor nog geen oorzaak of verklaring is gevonden.

38 Wat voor een geluiden kun jij maken?
BLIKOPENER
Wilma van Esch

39 Zomerse leestip
OP SCHRIFT
Bas Levering
Recensie over de boeken Het diner (2009) en red ons, Maria Montanelli (1989, 2009) van Herman Koch.

40 Kees Boeke (1884-1966): De tegendraadse kracht achter de Werkplaats
BIOGRAFIE
Hans Jan Kuipers
Wat verbindt koningin Beatrix met het studiehuis? De verbindende schakel is de Werkplaats. Die vernieuwende onderwijsinstelling in Bilthoven werd onder meer bezocht door de drie oudste dochters van Juliana en Bernhard. Het hedendaagse studiehuis is mede ge•nspireerd door de ge•ndividualiseerde vormen van leren en begeleiden in de Werkplaats. De drijvende kracht achter de Werkplaats was Kees Boeke.

44 Filosoferen doe je zo. Leidraad voor de basisschool
OP SCHRIFT
Wouter Pols
Recensie over het boek Filosoferen doe je zo. Leidraad voor de basisschool, van Rob Bartels en Marja van Rossum (2009).

45 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

46 Agenda

48 Tibet
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)