PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (februari 2009) Nr. 47

4 “‘Parenting’ is geen Nederlands woord en toch duikt de term de laatste jaren steeds vaker op in de gewone opvoedingsliteratuur…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Videospelletjes bevorderen roekeloos rijgedrag
– Betrokken vader maakt slim
– Nederlandse kinderopvang kan beter
– Ouders willen Centra voor Jeugd en Gezin
– Agressieve kinderen hebben moeite met verzoenen
– Allochtone jongeren denken niet anders over criminaliteit
– Pubers moeten puberen

8 Opvoeden met de Koran
Hans van Crombrugge
Op welke manier gaan islamitische ouders bij het opvoeden van hun kinderen om met hun levensbeschouwelijke overtuigingen? Worden zij bij de opvoeding ondersteund door hun geloofsgenoten? Welke informatie staat hun ter beschikking? Verslag van een kwalitatief onderzoek onder islamitische ouders in Vlaanderen. Hun opvattingen over opvoeding en ouderschap blijken volop in verandering. Zo streven jonge islamitische ouders naar een veel actievere opvoedingsrol voor vaders dan hun ouders.

13 Participatie
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

14 ‘Ons rekenonderwijs is best of the west’
INTERVIEW
Bas Levering
Het rekenonderwijs in Nederland ligt onder vuur. Velen willen terug naar oude tijden. Daarbij moet het zogenaamde realistische rekenonderwijs het ontgelden. Bas Levering sprak met Adri Treffers, emeritus hoogleraar primair onderwijs aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij weet als geen ander wat er in de afgelopen decennia op dat gebied wereldwijd gebeurd is. Hij laat niet alleen zien dat ons rekenonderwijs zich internationaal op hoog niveau bevindt, maar ook wat de bijdrage van de realistische benadering daaraan is geweest.

21 Tot kennis en inzicht, of tot moraal?
MIEREN
Ton Notten

22 Popmuziek als boze verleider?
Tom ter Bogt
Popmuziek die heftige gevoelens losmaakt spreekt tot de verbeelding van jongeren. Cultuurpsycholoog Tom ter Bogt wijst op de verbanden tussen popmuziek en probleemgedrag. Maar is het de muziek die probleemgedrag uitlokt? Of lokt probleemgedrag een voorkeur voor heftige muziekgenres uit?

27 Hemelbestormers
Josephine Krikke
Met rode wangen van de winterse kou staan Julie van den Berg (14) en Lara Depla (13) op het hockeyveld. Elke woensdagmiddag geven ze training aan het meisjesteam 6E4 van de Utrechtse hockeyclub Kampong.

28 Deugden kun je leren
Tom Kroon
Moesten pedagogen zich enkele decennia geleden nog verontschuldigen voor het gebruik van de term ‘deugd’, nu hoeft dat niet meer. De belangstelling voor de deugdethiek is de laatste jaren sterk toegenomen. Voor ouders en onderwijsgevenden zijn er nu tal van handleidingen voor een deugdenopvoeding beschikbaar. Tom Kroon bespreekt de kernelementen uit de deugdethiek.

33 In het land der blinden is eenoog koning, maar de keizer regeert!
BLIKOPENER
Wilma van Esch

34 Wat is het geheim van de onvergetelijke leraar?
Jan Blokker jr.
Voor het boek De onvergetelijke leraar zijn dertien bekende Nederlanders ge•nterviewd over hun herinneringen aan leraren die een onuitwisbare indruk op hen hebben gemaakt. Leraren met liefde voor hun vak en aandacht voor hun leerlingen. Bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar sprak Jan Blokker jr. enkele woorden over het beeld van de onvergetelijke leraar dat uit de interviews oprijst. Wat moet er gebeuren om de onvergetelijke leraar voor uitsterven te behoeden?

39 ‘Dan moet jij de wijste zijn’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

40 Martinus Jan Langeveld (1905-1989): Nederlands pedagoog met internationale allure
BIOGRAFIE
Bas Levering
Martinus Jan Langeveld wordt gezien als de belangrijkste Nederlandse pedagoog van de tweede helft van de twintigste eeuw. Na de tweede Wereldoorlog legde hij de basis voor de universitaire studierichting Pedagogiek. Ook stond hij aan de wieg van de Utrechtse School, een groep internationaal invloedrijke psychologen, psychiaters, sociologen en criminologen, die voor een menswetenschappelijke benadering kozen. Het ging hem, ook in de theorie, om dit kind, in deze situatie, op dit moment.

45 ‘Je bent wat je deelt’
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

47 Agenda

48 Engeland
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)