PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (april 2009) Nr. 48

4 “Het verplichte ouderschapsplan na echtscheiding is zonder veel ophef van kracht geworden…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Steun vmbo’ers bij studiekeuze
– ‘Kind neemt rol volwassene over’
– Gezinnen gebaat bij positief opvoeden
– Herinneringen aan ufo-ontvoering?
– Onbevoegde leraren voor de klas?
– Kinderen dragen ook waarden over
– Praten over roken helpt

8 Eerst het zwemplezier, dan de schoolslag
Arno Jonkers
In ons waterrijke land vinden ouders het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Maar hoe leren jonge kinderen omgaan met water? Door de sterke nadruk op het halen van zwemdiploma’s blijven het zwemplezier en de individuele waterbeleving van jonge kinderen volgens Arno Jonkers vaak onderbelicht, terwijl deze cruciaal zijn voor de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid in het water. Durven zwembaden, lesgevers en ouders het zwemonderwijs anders te bekijken?

14 ‘Opvoeden gebeurt meer achter de voordeur’
INTERVIEW
Bas Levering
Marieke Drost, orthopedagoge bij De Rading, is onlangs met een nieuwe vorm van hulpverlening aan gezinnen gestart. Bas Levering sprak met haar over die zogeheten Intensieve Orthopedagogische Dagbehandeling, over de toename van uithuisplaatsing van kinderen en hoe je dat zou kunnen voorkomen, over de positie van Bureau jeugdzorg en de Centra voor Jeugd en Gezin en over de grote aandacht voor opvoedingsproblemen, ook in de media.

19 Rolverwarring
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

20 Kinderen beoordelen opvang
Mari‘tte Lusse & Frans Spierings
Wat maakt de buitenschoolse opvang interessant voor oudere kinderen? In hoeverre sluit het aanbod aan op hun wensen en ontwikkelingsbehoeften? De Kenniskring Opgroeien in de Stad van Hogeschool Rotterdam onderzoekt de manier waarop kinderen van zeven jaar en ouder de buitenschoolse opvang ervaren. Door te luisteren naar wat kinderen zelf aangeven kunnen deze voorzieningen volgens Mari‘tte Lusse en Frans Spierings gerichter werken aan de verbetering van de opvangkwaliteit.

24 Canon
MIEREN
Ton Notten

25 Hemelbestormers
Josephine Krikke
De school van Rachel van der Heijden (9) heeft een speciale band met een school in het West-Afrikaanse Senegal. De verbintenis gaat zo ver, dat Rachel de kans kreeg om er naartoe te gaan.

26 Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding / ‘Jij slaat af, ik ga verder’
Monique van ’t Erve & Riet Fiddelaers-Jaspers
In Nederland maken elk jaar ongeveer vijftienhonderd mensen een eind aan hun leven. Vele honderden kinderen en jongeren verliezen op deze manier een vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin. Ze blijven achter met gevoelens van ongeloof, verdriet en angst, maar soms ook schuld en schaamte. Monique van ’t Erve en Riet Fiddelaers-Jaspers vragen aandacht voor deze gevoelens. Hoe kunnen volwassenen kinderen bijstaan in het leren leven met dit verlies en het gegeven dat sommige vragen altijd onbeantwoord zullen blijven?

30 Als je het echt niet meer weet
BLIKOPENER
Wilma van Esch

31 Controleren van internetgedrag: hoe ver kun je gaan?
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

32 Gezinnen steunen elkaar
Henrikje Klasen, Erica Bohnen & Lynn McDonald
Veel gezinsinterventies richten zich op individuele probleemgezinnen en maken weinig gebruik van de hulpbronnen in hun omgeving. Het interventieprogramma Families And Schools Together (FAST) brengt meerdere gezinnen in de buurt bij elkaar. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten wordt aan de ouder-kindrelatie gewerkt, wisselen ouders ervaringen uit en bouwen zo aan een netwerk dat hen in staat stelt om de regie over de opvoeding en het gezinsleven weer in eigen hand te nemen.

36 Pedagogiek van de aandacht
OP SCHRIFT
Tom Kroon
In dit boek wordt het geven van aandacht in de pedagogische context naar tal van betekenisaspecten uitgewerkt.

37 ‘Het zijn nog maar kinderen’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

38 Een pedagogisch kader voor kindercentra
Tineke Linssen, Kok van der Meer & Ans Vermeulen
In andere landen kreeg het beroep van kinderopvangmedewerker een flinke impuls na het verschijnen van een curriculum. Met de introductie van het Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar wil het Landelijk Pedagogenplatform ook een impuls geven aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Het pedagogisch Kader laat zien welke belangrijke bijdrage kindercentra leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

42 Johann Friedrich Herbart (1776-1841): Onderwijspedagoog in verlichtingstijd
BIOGRAFIE
Wilma A.J. Meijer
Johann Friedrich Herbart kan beschouwd worden als een van de meest systematische denkers van de moderne pedagogiek. Vanaf zijn eerste publicaties aan het begin van de negentiende eeuw, ontwikkelt hij een theorie van opvoeding, waarbij de pedagogiek wordt ondersteund door ethiek en psychologie. Terwijl van die hulpwetenschappen alleen Herbarts voorstellingspsychologie nog interessant is, blijft zijn pedagogische theorie verrassend fris en actueel.

47 Agenda

48 Dalian (China)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)