PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 14 (september 2008) Nr. 44

4 “Er is nog altijd een parlementaire meerderheid voor gratis kinderopvang, maar…
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– VVE verzacht onderwijsachterstand
– Wat is het geheim van de onvergetelijke leraar?
– Gezinsvoogd riskeert strafrechterlijke vervolging
– Allochtone jongeren wantrouwen nieuws
Slechte buurt kweekt boefjes
– Videofeedback voor ouders van een huilbaby?
– Jantje Beton: Een speelmaatje is soms lastig te vinden
– Asielzoekerskinderen in de knel

8 Buitenspelen is ook bewegen
Kees Both & Josine van den Boogaard
Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Maar: georagniseerde sportdeelname is een aanslag op de vrije tijd en het vrije spel van kinderen…

14 Marcel Roomans: ‘Het gaat om meer dan spelen’
INTERVIEW
Bas Levering
In de gemeente ‘s-Hertogenbosch kregen de afgelopen acht jaar jaarlijks zo’n vijftig tot zestig straten een vergunning om zich op zondagen in een autovrije speelstraat om te dopen. De gemeente leverde naast de vergunning ook de afzetting, maar de organisatie was aan de bewoners. Uit ‘s-Hertogenbosch is het fenomeen ‘speelstraat’ niet meer weg te denken. Nu de rest vanNederland nog. Interview met voormalig psychomotorisch therapeut Marcel Roomans, die zich al twintig inzet voor zijn project.

19 Open kaart
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

20 Filosoferen met kinderen gaat niet vanzelf
Wouter Pols & Denise Zweere
Filosoferen staat haaks op het onderwijs dat we gewoonlijk geven.

24 Niet mijn probleem
BLIKOPENER
Wilma van Esch

25 Jeugdige delinquenten in gezinsperspectief
PEDAGOGISCH NIEUWS
RenŽ Breuk
In deze rubriek bespreekt steeds een andere medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen in het gezin, op school of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van RenŽ Breuk, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule te Amsterdam en lid van het ACK.

26 Geef slachtoffers van kindermishandeling een stem
Elly Stapel-van der Hoek
Hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich in een onveilige thuissituatie bevinden zich hierover kunnen uitspreken?

29 ‘Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

30 Het schoolplein als publiek domein
Ton Notten
Er bestaat een zeventiende-eeuwse houtsnede van het ideale stadsplein, gemodelleerd naar het ideaal van Comenius: het stadsplein als middelpunt waarin kerk, de school en een koffiehuis staan, alles gehurkt onder een virtuele paraplu die de buitenwereld op afstand houdt. Wat valt er op zo’n plein mooi te leven en op te voeden. Kinderen bij de hand nemen, en hun de betekenissen onthullen van alles om hen heen. In twintig stappen, zoals Comenius wist. Het stadsplein als schoolplein, een verlengstuk van de klas.

35 Maken games onze kinderen agressief?
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

36 Over pedagogische kwaliteit – Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding

Hilde Amsing, Nelleke Bakker, Pauline Schreuder, Greetje Timmerman en Jeroen J.H. Dekker
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2007
BOEKBESPREKING
Ton Beekman
Over pedagogische kwaliteit gesproken. Hoe internationaler onderzoek is, hoe meer het culturele verschillen moet wegnemen; daardoor is het minder bruikbaar als basis voor beleid.

38 Hemelbestormers
Josephine Krikke
Tot drie jaar geleden hing Azedine Oulich (18) rond in winkelcentrum De Klop…

39 Verbazing en halve verhalen …
Ingezonden brief + REACTIE
Andries Schilperoord / Annemieke Zwart


40 Emmi Pikler (1902-1984): Gids in geduldige verzorging
BIOGRAFIE
Hedie Meyling
De Hongaarse kinderarts Emmi Pikler ontdekte dat baby’s en jonge kinderen zich zelfstandiger ontwikkelen wanneer verzorgers hen als actieve deelnemers in de verzorging betrekken. Zij liet zien dat in terloopse verzorgingsmomenten tijdens het eten, baden, verschonen en kleden de gelegenheid bieden voor een regelmatig, intiem en leerzaam samenzijn. In onze hectische tijd leren verzorgers tijdens Pikler-cursussen kinderen geduldig in hun ontwikkeling te observeren en volgen in plaats van daarop vooruit te lopen.

44 De Wet Kinderopvang – Tis knap lastig!
OP SCHRIFT
Ria Balm
De Wet kinderopvang verplicht basisscholen om buitenschoolse opvang te bieden. Discussies over de haalbaarheid zijn aan de orde van de dag. Ouders verwijten scholen….. Het boek ‘Tis knap lastig’ van Josette Hoex en Floortje Kunseler gaat over andere zaken: Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang.

46 Agenda

48 India
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)