PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 14 (juni 2008) Nr. 43

4 “Is echt al het onderwijsbeleid bezuinigingsbeleid? …”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)
“Is echt al het onderwijsbeleid bezuinigingsbeleid? Daar is veel voor te zeggen, want zeker als je het spoor terug volgt is het niet moeilijk om de grote vernieuwingsoperaties vanuit dat perspectief toe te lichten.”

4 i-PIP
– Recht op geweldloze opvoeding
– Wat is het geheim van de onvergetelijke leraar?
– Overbeschermd kind vaker over de schreef
– Harde aanpak hangjongeren schiet door
– Kind niet altijd gebaat bij gezamenlijk ouderlijk gezag
– Justitie wil kinderen gedetineerde ouders beschermen
– Waarom vriendschap helpt tegen depressie
– Beroepskrachten onvoldoende geschoold in signaleren kindermishandeling

8 Ouders mengen de school
Mariet Hattink
Kinderen leren pas goed samenleven en samenwerken als zij samen met kinderen van een andere afkomst naar school gaan. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om van zwarte en witte scholen meer gemengde scholen te maken. Mariet Hattink beschrijft de barrires die ouders, scholen en gemeenten moeten overwinnen om en scheefgegroeide schoolpopulatie weer een afspiegeling van de buurt te laten zijn. Zij pleit voor een benadering waarin ouderinitiatieven een sleutelrol krijgen.

13 Groei
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

14 ‘Ouders vragen meer dan hulp voor hun kind’
INTERVIEW
Bas Levering
In tal van plaatsen wordt hard gewerkt aan de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin voor laagdrempelige hulp bij de opvoeding. Bas Levering sprak met Anne Willems en Anne-Riet van Haaren, manager en cošrdinator van het Loket Vroeghulp, Kind en Jeugd in Tilburg, dat een poort biedt naar hulp voor kinderen met meervoudige problemen. Willems is ook projectleider van het Centrum voor Jeugd en Gezin in ontwikkeling. Een mooie gelegenheid om na te gaan hoe de ambities van minister Rouvoet worden waargemaakt.

18 Hemelbestormers
Josephine Krikke
Hadwych de Vries (18) is eerstejaars student pedagogiek in Utrecht. Maar studeren is niet het enige wat ze doet. Eind 2007 meldde ze zich aan bij de VoorleesExpress. Een keer per week gaat ze naar het asielzoekerscentrum, waar ze boekjes voorleest aan de driejarige Perjan.

19 ‘Ook ik was crimineel als kind’
PEDAGOGISCH NIEUWS
Wim Slot
In deze rubriek bespreekt steeds een andere medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen in het gezin, op school of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van Wim Slot, directeur van PI-Research in Duivendrecht, bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming op de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) en lid van het ACK.

20 Wil ik mijn kind hier laten opgroeien?
Arnold Reijndorp & Joke van der Zwaard
Uit monitoronderzoeken komen steden steevast als ‘onveilig’ en ‘kindonvriendelijk’ tevoorschijn. Vooral ambitieuze stadsbewoners lijken zich deze boodschap aan te trekken. Maar gelukkig trekken niet alle (potenti‘le) middenklassegezinnen de stad uit. Waar kijken deze ouders naar als ze zich de vraag stellen: ‘Wil ik hier mijn kind laten opgroeien?’ Op grond van kwalitatieve onderzoeken in diverse wijken en steden kwamen Arnold Reijndorp en Joke van der Zwaard tot vijf indicatoren.

25 ‘Wie “A” zegt, moet ook “B” zeggen’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

26 Pesten is van alle tijden
Wilma van Esch
Een leerkracht van groep 7 vertelde me: ‘Pesten, daar doen we hier niet meer aan, kijk maar!’ Achterin de klas hing een keurig ingelijst pestprotocol, ondertekend door alle leerlingen en ouders van de klas. ‘Zodra ik als leerkracht iets bespeur, zeg ik: ‘Stop, weet je nog dat je een handtekening hebt gezet?’ Trots keek hij me aan. En ik kon alleen maar denken: denk je nou werkelijk dat dit kinderen verder helpt?

31 Cyberlokkers
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

32 Bespreking van ‘Grote pedagogen in klein bestek’ / De pedagogische canon belicht
Johan W. van Hulst
Onlangs verscheen het boek ‘Grote pedagogen in klein bestek’, onder redactie van PiP Magazine-redacteuren Tom Kroon en Bas Levering. In deze bundel worden het gedachtegoed en de levensloop van zesenveertig grote pedagogen en denkers over opvoeding besproken. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan emeritus hoogleraar pedagogiek Johan W. van Hulst. Als levende getuige van de (recente) geschiedenis van de pedagogiek vroeg hij zich af wat de geportretteerde pedagogen dreef en wat zij ons anno 2008 nog te zeggen hebben.

36 Ongewone ouders van bijzondere kinderen
Bas Levering
Van de 61 ouders of ouderparen die Cornald Maas sprak zijn de meeste kinderen werkzaam bij radio en televisie. Dan komen in aflopende aantallen: de zangers en zangeressen, de journalisten, de tonelisten, cabaretiers en andere kunstenaars, een paar politici en ŽŽn kok, die natuurlijk ook weer bekend is van de televisie.

38 Lopen onderwijskundigen aan de leiband van Den Haag?
Theo Wubbels
In het redactioneel van PiP Magazine vroeg hoofdredacteur Bas Levering zich onlangs af of de band tussen onderwijsonderzoek en beleid niet te innig kan zijn. Liepen de onderwijskundigen die de recente onderwijsvernieuwingen steunden niet te veel aan de leiband van Zoetermeer en Den Haag? Onderwijskundehoogleraar Theo Wubbels vindt dat Levering te weinig oog heeft voor de uiteenlopende verbanden waarin onderwijskundigen werken. We mogen niet van alle onderwijskundigen dezelfde onafhankelijkheid verwachten.

40 Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861-1925) : Levensfilosoof en pedagoog van de vrije school
BIOGRAFIE
Annemieke Zwart
In Nederland wordt Rudolf Steiner vooral geassocieerd met de vrijeschoolbeweging. Een verschil met andere onderwijsvernieuwers is dat Steiner zelf geen onderwijs- of opvoedingswetenschapper was. Hij vond dat de ontwikkeling van het vrijeschoolconcept, de opvoeding en pedagogiek een permanente verantwoordelijkheid van de leraren zelf diende te zijn. De uitwerking van Steiners antroposofische visie op de ontwikkeling en ‘de totale mens’ bleef niet beperkt tot het primair onderwijs, maar strekte zich uit naar de kinderopvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, het hoger onderwijs en andere vormingsgebieden.

44 Het is Bart…
BLIKOPENER
Wilma van Esch
Groep 8 krijgt computerles aan de andere kant van het gebouw. De groep wordt begeleid door Marieke, een jonge stagiaire. Op verzoek van de schoolleiding draai ik met alle groepen een poosje mee om leerkrachtstijlen bespreekbaar te maken.

45 Geen toegang
OP SCHRIFT
Ria Balm
‘Geen toegang’ is een praktijkboek over speltherapie in het speciaal onderwijs (cluster 4) voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.

46 Het boek voor de Jeugd
STUKGELEZEN
Marian Hoefnagel

47 Agenda

48 Kashmir
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)